Τώρα μπορείτε να σχεδιάσετε τις διαδικασίες μεταφοράς και εφοδιαστικής σας με σύντομο και απλό τρόπο. Είτε πρόκειται για έναρξη μεταφοράς, υλοποίηση ή διαχείριση παραγγελιών, στο Smart Logistics System από την TIMOCOM βρείτε τη σωστή εφαρμογή για την Ανάγκη και τον βαθμό ψηφιοποίησης.

Επιχείρηση μεταφοράς

Ως επιχείρηση μεταφοράς νοείται μια επιχείρηση η οποία κατ’ επάγγελμα μεταφέρει αγαθά στον εκάστοτε τόπο προορισμού τους.

See also:

  • Επιχείρηση διαμεταφοράς

    Ως επιχείρηση διαμεταφοράς νοείται μια επιχείρηση η οποία οργανώνει κατ’ επάγγελμα τη μεταφορά αγαθών για λογαριασμό εντολέων, χωρίς να παρέχει η ίδια τις υπηρεσίες μεταφοράς. Ανάλογα με το είδος εμπορευματικής μεταφοράς ναυλώνονται υπηρεσίες σιδηροδρομικής,

Γίνετε Insider της βιομηχανίας

Εγγραφείτε εδώ και λαμβάνετε τακτικά σχετικά άρθρα που θα διευκολύνουν την καθημερινή σας εργασία και θα διευρύνουν τους επιχειρηματικούς σας ορίζοντες.


Εγγραφή στο Newsletter

top