• Φορτίo κινδύνου

    ADR (Φορτίo κινδύνου) ADR σημαίνει η ευρωπαϊκή συμφωνία επικίνδυνων εμπορευμάτων. Περιλαμβάνει διατάξεις για την οδική κυκλοφορία σχετικά με τη συσκευασία, στερέωση φορτίου και την επισήμανση των επικίνδυνων υλικών. O όρος ADR είναι η συντομογραφία για

  • Φορτίο

    Χαρακτηρίζει ένα εμπόρευμα, δηλ. ένα αντικείμενο (προϊόν, υλικό αγαθό) το οποίο μπορεί να αποκτηθεί με αγορά ή ανταλλαγή και χρησιμεύει για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών.

  • Φορτηγό

    Αναφέρεται επίσης στην καθομιλουμένη και ως «νταλίκα». Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται οχήματα τα οποία είναι κατάλληλα για τη μεταφορά προϊόντων. Για το σκοπό αυτό πίσω από την καμπίνα του οδηγού υπάρχει η κατάλληλη υπερδομή για το αντίστοιχο προϊόν.

Γίνετε Insider της βιομηχανίας

Εγγραφείτε εδώ και λαμβάνετε τακτικά σχετικά άρθρα που θα διευκολύνουν την καθημερινή σας εργασία και θα διευρύνουν τους επιχειρηματικούς σας ορίζοντες.


Εγγραφή στο Newsletter

top