• Ιδιαίτερα βαρύ εμπόρευμα

    Χαρακτηρισμός για εξαιρετικά βαριά ή ασυνήθιστα μεγάλων διαστάσεων φορτίων τα οποία δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν χωρίς βοηθητικά μέσα, π.χ. γερανό ή γρύλο.

Γίνετε Insider της βιομηχανίας

Εγγραφείτε εδώ και λαμβάνετε τακτικά σχετικά άρθρα που θα διευκολύνουν την καθημερινή σας εργασία και θα διευρύνουν τους επιχειρηματικούς σας ορίζοντες.


Εγγραφή στο Newsletter

top