• Γενικό εμπορεύμα

    Κάθε εμπόρευμα με μικρό όγκο το οποίο μετακινείται και φορτώνεται «ανά τεμάχιο», δηλ. γενικά όλα τα εμπορεύματα που δεν απαιτούν ειδικό όχημα μεταφοράς και μπορούν να μεταφερθούν με φορτηγό σε εμπορευματοκιβώτιο ή αεροπλάνα.

Γίνετε Insider της βιομηχανίας

Εγγραφείτε εδώ και λαμβάνετε τακτικά σχετικά άρθρα που θα διευκολύνουν την καθημερινή σας εργασία και θα διευρύνουν τους επιχειρηματικούς σας ορίζοντες.


Εγγραφή στο Newsletter

top