• Χωματερό εμπόρευμα

    Με αυτόν τον όρο χαρακτηρίζονται χύδην προϊόντα, δηλ. προϊόντα σε κομμάτια ή κόκκους, όπως για παράδειγμα δημητριακά, άνθρακες, μεταλλεύματα, χαλίκι, άμμος ή πέτρες.

Γίνετε Insider της βιομηχανίας

Εγγραφείτε εδώ και λαμβάνετε τακτικά σχετικά άρθρα που θα διευκολύνουν την καθημερινή σας εργασία και θα διευρύνουν τους επιχειρηματικούς σας ορίζοντες.


Εγγραφή στο Newsletter

top