Να είστε πάντα αφαλής

Όλοι οι πελάτες μας ασχολούνται με επαληθευμένους συνεργάτες στο σύστημα μας. Ο έλεγχος νέων πελατών είναι μία από τις πολλές υπηρεσίες ασφάλειας που παρέχει η TIMOCOM. Βασικά, υπάρχει μια ολόκληρη δέσμη μέτρων που έχουν μόνο ένα στόχο: Για την καλύτερη προστασία της επιχείρησής σας. Από το λογισμικό πρόσβασης για την ασφαλή τεχνολογία έως και την εξακρίβωση ταυτότητας TIMOCOM Identify.

top