Τώρα μπορείτε να σχεδιάσετε τις διαδικασίες μεταφοράς και εφοδιαστικής σας με σύντομο και απλό τρόπο. Είτε πρόκειται για έναρξη μεταφοράς, υλοποίηση ή διαχείριση παραγγελιών, στο Smart Logistics System από την TIMOCOM βρείτε τη σωστή εφαρμογή για την Ανάγκη και τον βαθμό ψηφιοποίησης.

Επιχείρηση διαμεταφοράς

Ως επιχείρηση διαμεταφοράς νοείται μια επιχείρηση η οποία οργανώνει κατ’ επάγγελμα τη μεταφορά αγαθών για λογαριασμό εντολέων, χωρίς να παρέχει η ίδια τις υπηρεσίες μεταφοράς. Ανάλογα με το είδος εμπορευματικής μεταφοράς ναυλώνονται υπηρεσίες σιδηροδρομικής, οδικής, εξωτερικής ή εσωτερικής θαλάσσιας ή εναέριας μεταφοράς.Στις διασυνοριακές μεταφορές, τα πρακτορεία διακρίνονται σε πρακτορεία εισαγωγών, εξαγωγών και διεθνών μεταφορών.

See also:

  • Μεταφορά

    Με τον όρο μεταφορά νοείται η μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών.

Γίνετε Insider της βιομηχανίας

Εγγραφείτε εδώ και λαμβάνετε τακτικά σχετικά άρθρα που θα διευκολύνουν την καθημερινή σας εργασία και θα διευρύνουν τους επιχειρηματικούς σας ορίζοντες.


Εγγραφή στο Newsletter

top