• Έλεγχος φερεγγυότητας

    Ο όρος φερεγγυότητα είναι συνώνυμος της πιστωτικής αξιοπιστίας. Στο πλαίσιο ενός ελέγχου φερεγγυότητας ελέγχεται η πιστωτική αξιοπιστία μίας επιχείρησης, π.χ. από μία εταιρεία πιστωτικών υπηρεσιών.

Γίνετε Insider της βιομηχανίας

Εγγραφείτε εδώ και λαμβάνετε τακτικά σχετικά άρθρα που θα διευκολύνουν την καθημερινή σας εργασία και θα διευρύνουν τους επιχειρηματικούς σας ορίζοντες.


Εγγραφή στο Newsletter

top