• Είσπραξη (Inkasso)

  Η λέξη «Inkasso» (ιταλικά = «είσπραξη») είναι οικονομικός όρος. Με αυτόν εννοείται η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οικονομικών απαιτήσεων, ιδιαίτερα λογαριασμών.

 • Εισαγωγή

  Ως εισαγωγή χαρακτηρίζεται η είσοδος εμπορευμάτων σε μια χώρα.

 • Εναλλασσόμενη γέφυρα

  Πρόκειται για μία εναλλασσόμενη υπερδομή οχήματος για τη φόρτωση των εμπορευμάτων. Οι εναλλασσόμενες γέφυρες είναι τυποποιημένες και τοποθετούνται και αφαιρούνται χωρίς σταθερά τεχνικά βοηθητικά μέσα. Συνήθως τοποθετούνται για συνδυασμένες μεταφορές (οδικές/σιδηροδρομικές).

 • Εξαγωγή

  Αναφέρεται κυρίως στη μεταφορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσω των συνόρων στο εξωτερικό.

 • Επικίνδυνο εμπόρευμα

  Προϊόν του οποίου η μεταφορά είναι επικίνδυνη. Σε αυτά ανήκουν π.χ. τα ραδιενεργά, εκρηκτικά, εύφλεκτα, δηλητηριώδη και οξέα χημικά.

 • Επικαθήμενο

  Ονομάζεται επίσης φορτηγό με επικαθήμενο όχημα ή όχημα με επικαθήμενο ρυμουλκούμενο. Αποτελείται από ένα ρυμουλκό χωρίς επιφάνεια φόρτωσης και ένα (εναλλασσόμενο) ημιρυμουλκούμενο. Το ρυμουλκό δεν μεταφέρει προϊόντα, αλλά έλκει το ημιρυμουλκούμενο που

 • Επιχείρηση διαμεταφοράς

  Ως επιχείρηση διαμεταφοράς νοείται μια επιχείρηση η οποία οργανώνει κατ’ επάγγελμα τη μεταφορά αγαθών για λογαριασμό εντολέων, χωρίς να παρέχει η ίδια τις υπηρεσίες μεταφοράς. Ανάλογα με το είδος εμπορευματικής μεταφοράς ναυλώνονται υπηρεσίες σιδηροδρομικής,

 • Επιχείρηση μεταφοράς

  Ως επιχείρηση μεταφοράς νοείται μια επιχείρηση η οποία κατ’ επάγγελμα μεταφέρει αγαθά στον εκάστοτε τόπο προορισμού τους.

Γίνετε Insider της βιομηχανίας

Εγγραφείτε εδώ και λαμβάνετε τακτικά σχετικά άρθρα που θα διευκολύνουν την καθημερινή σας εργασία και θα διευρύνουν τους επιχειρηματικούς σας ορίζοντες.


Εγγραφή στο Newsletter

top