• Διακίνηση Εμπορευμάτων (Logistics)

  Η διαχείριση εμπορευμάτων είναι η διαδικασία της κίνησης των εμπορευμάτων από την παραγγελία μέχρι και την παράδοση στον πελάτη. Σε αυτήν ανήκει επίσης κάθε διανοητικό, εκτελεστικό και ελεγκτικό μέτρο, συμπεριλαμβανομένων οργάνων για την επίτευξη της

 • Διαμεταφορέας

  Ο πράκτορας μεταφορών είναι ένας έμπορος ο οποίος οργανώνει τη μεταφορά προϊόντων και εμπορευμάτων μέσω ενός μεταφορέα.

 • Διανομή (Distribution)

  (Από το λατινικό distributio = διανομή) Αναφέρεται σε κάθε διαδικασία η οποία πραγματοποιείται μεταξύ των παραγωγών και των εμπόρων και των καταναλωτών στο δίκτυο διανομής.

 • Διαχείριση στόλου

  Αναφέρεται στην πρακτόρευση, καθοδήγηση και έλεγχο στόλων οχημάτων (φορτηγών, επιβατικών, πλοίων, σιδηροδρόμων) με συγκεκριμένο στόχο. Γίνεται λόγος για ηλεκτρονική διαχείριση στόλου όταν χρησιμοποιείται κάποιο λογισμικό, π.χ. συστήματα GPS. Ένα τέτοιο

 • Διόδια

  Ο όρος διόδια χαρακτηρίζει την καταβολή ενός τέλους χρήσης για τους δρόμους, τους αυτοκινητοδρόμους, τις σήραγγες και τις γέφυρες. Ένας άλλος όρος για τα διόδια είναι τέλη οδικής κυκλοφορίας ή τέλη χρήσης δρόμων.

Γίνετε Insider της βιομηχανίας

Εγγραφείτε εδώ και λαμβάνετε τακτικά σχετικά άρθρα που θα διευκολύνουν την καθημερινή σας εργασία και θα διευρύνουν τους επιχειρηματικούς σας ορίζοντες.


Εγγραφή στο Newsletter

top