Προτείνετε την TIMOCOM

Εσείς, ως πελάτης της TIMOCOM, επιθυμείτε να προσελκύσετε έναν καινούριο πελάτη για την Αγορά μας; Παραδείγματος χάριν για τις προσφορές φορτίων και αποθηκών φορτίων , για τις προκηρύξεις μας ή τις εφαρμογές Tracking ή Διαδρομές & Έξοδα; Τότε συμπληρώστε απλά το παρακάτω έντυπο.

Για κάθε περαιτέρω επιτυχημένη σύσταση κερδίζετε από εμάς 50 €! Διότι η γνώμη των ευχαριστημένων πελατών της TIMOCOM αποτελεί το σπουδαιότερο μέτρο για την επιτυχία μας.

Τα στοιχεία σας
Έχετε προσελκύσει τους ακόλουθους ενδιαφερόμενους για την TIMOCOM

Η συμπλήρωση των πεδίων που σημαίνονται με * είναι υποχρεωτική.

top