• Ναυλωτής

    Με τον όρο ναυλωτής εννοείται μια επιχείρηση η οποία παρέχει υπηρεσίες διακίνησης εμπορευμάτων σε συνεργασία με έναν παροχές υπηρεσιών διακίνησης εμπορευμάτων. Οι βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται ως κλάδος ναύλωσης.

  • Νωπά προϊόντα

    Προϊόντα τα οποία πρέπει να μεταφερθούν υπό ψύξη. Σε αυτήν την κατηγορία μπορεί να ανήκουν π.χ. τρόφιμα όπως φρούτα, αλλά και φάρμακα και φαρμακευτικά προϊόντα.

Γίνετε Insider της βιομηχανίας

Εγγραφείτε εδώ και λαμβάνετε τακτικά σχετικά άρθρα που θα διευκολύνουν την καθημερινή σας εργασία και θα διευρύνουν τους επιχειρηματικούς σας ορίζοντες.


Εγγραφή στο Newsletter

top