Πολιτική απορρήτου

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνετε στην εταιρεία μας.

Η προστασία δεδομένων δεν αποτελεί απλά μία νομική υποχρέωση για εμάς, αλλά και ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της διαφάνειας κατά την καθημερινή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων (καλούμενων εφεξής εν συντομία «Δεδομένα») είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Θα θέλαμε, λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ακολούθως σχετικά με το ποια δεδομένα συγκεντρώνονται κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και τη χρήση των προσφορών, που υπάρχουν σε αυτή, και πως εμείς επεξεργαζόμαστε ή χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα, καθώς και ποια συνοδευτικά μέτρα προστασίας έχουμε λάβει από τεχνικής και οργανωτικής πλευράς.

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων

Ο υπεύθυνος κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 7 DSGVO είναι η TIMOCOM GmbH, βλ.  .

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την τήρηση της προστασίας δεδομένων είναι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα περί προστασίας δεδομένων στην εξής διεύθυνση:

 • TIMOCOM GmbH
 • -Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων-
 • Timocom Platz 1             
 • DE-40699 Erkrath
 • E-Mail: datenschutz@timocom.com

Συγκέντρωση και χρήση των δεδομένων σας

Το εύρος και το είδος της συγκέντρωσης και χρήσης των δεδομένων σας εξαρτάται από το εάν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας μόνο για την εμφάνιση πληροφοριών ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Εάν εμείς καταφεύγουμε σε εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών για μεμονωμένες λειτουργίες του ιστοτόπου μας ή επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για διαφημιστικούς σκοπούς, θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς σχετικά με τις εκάστοτε διαδικασίες. Παράλληλα, αναφέρουμε και τα καθορισμένα κριτήρια της διάρκειας αποθήκευσης.

Η μεταβίβαση των δεδομένων σας σε άλλους τρίτους πραγματοποιείται μόνο εάν είμαστε εκ του νόμου υποχρεωμένοι.

Πληροφοριακή χρήση

Για την πληροφοριακή χρήση των ιστοσελίδων μας συγκεντρώνουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας μεταβιβάζει αυτόματα ο περιηγητής ιστού σας, όπως για παράδειγμα:

 • Διεύθυνση IP
 • Ημερομηνία και ώρα του αιτήματος
 • Διαφορά ώρας από Ώρα Γκρίνουϊτς (GMT)
 • Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα)
 • Μεταβιβαζόμενη ποσότητα δεδομένων και κατάσταση πρόσβασης (το αρχείο μεταβιβάστηκε, το αρχείο δεν βρέθηκε, κτλ.)
 • Ιστοσελίδα, από την οποία προέρχεται το αίτημα
 • Τύπος περιηγητή / Έκδοση / Γλώσσα
 • Λειτουργικό σύστημα και η επιφάνειά του

Τα ως άνω δεδομένα είναι τεχνικώς απαραίτητα, ώστε να σας εμφανίσουμε την ιστοσελίδα μας και να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια.

Έντυπα επικοινωνίας

Σε διάφορες υποσελίδες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω εντύπων επικοινωνίας. Τα στοιχεία, που συγκεντρώνονται στο έντυπο επικοινωνίας (επώνυμο, όνομα, εταιρεία, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ενδεχ. οδός, Ταχ. Κωδ., τόπος), καθώς και το μήνυμά σας, χρησιμοποιούνται από εμάς μόνο για να απαντήσουμε στο αίτημά σας. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία, τα στοιχεία διαγράφονται. Μόνο στα πλαίσια της εκ του νόμου προβλεπόμενης αρχειοθέτησης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (τα email είναι εταιρικές και εμπορικές επιστολές), φυλάσσονται τα δεδομένα για το πολύ 10 χρόνια.

Τα στοιχεία σας πάντως αποθηκεύονται, εάν συνάψετε μαζί μας μία σύμβαση, ως συνέπεια της επικοινωνίας. Σε αυτήν την περίπτωση η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για την πλήρωση της σύμβασης ή την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων. Τα δεδομένα σας διαγράφονται μόλις η αποθήκευσή τους δεν χρειάζεται πλέον μετά την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, εκτός και εάν νόμιμες υποχρεώσεις αποθήκευσης μάς υποχρεώνουν σε μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης.

Η μεταβίβαση των δεδομένων σας σε άλλους τρίτους πραγματοποιείται μόνο εάν είμαστε εκ του νόμου υποχρεωμένοι.

Εγγραφή

Σε διάφορες υποσελίδες η εγγραφή σας είναι απαραίτητη, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας (χρήση του TIMOCOM Smart Logistics System). Τα στοιχεία, που συγκεντρώνονται στο έντυπο επικοινωνίας (προσφώνηση, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, εταιρεία, είδος επιχείρησης, ενδεχ. οδός, Ταχ. Κωδ., τόπος, χώρα), αποθηκεύονται από εμάς για όσο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ως πελάτης.

Συνεπώς, τα στοιχεία σας αποθηκεύονται, εάν συνάψετε μαζί μας μία σύμβαση, ως συνέπεια της εγγραφής. Σε αυτήν την περίπτωση η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για την πλήρωση της σύμβασης ή την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων. Τα δεδομένα σας διαγράφονται μόλις η αποθήκευσή τους δεν χρειάζεται πλέον μετά την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, εκτός και εάν νόμιμες υποχρεώσεις αποθήκευσης μάς υποχρεώνουν σε μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης.

Η μεταβίβαση των δεδομένων σας σε άλλους τρίτους πραγματοποιείται μόνο εάν είμαστε εκ του νόμου υποχρεωμένοι.

Επικοινωνία μέσω email σε συνεργάτες

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντάς μας ένα email. Για παράδειγμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το info.de@timocom.com inkasso@timocom.com Θέσεις εργασίας @ timocom.com ή να τα στείλετε σε εξατομικευμένες διευθύνσεις E-Mail των υπαλλήλων μας. Τα δεδομένα, που λαμβάνουμε με την αποστολή του email σας (για παράδειγμα: το όνομά σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, καθώς και το μήνυμά σας), χρησιμοποιούνται από εμάς μόνο για να απαντήσουμε στο αίτημά σας. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία, τα στοιχεία διαγράφονται. Μόνο στα πλαίσια της εκ του νόμου προβλεπόμενης αρχειοθέτησης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (τα email είναι εταιρικές και εμπορικές επιστολές), φυλάσσονται τα δεδομένα για το πολύ 10 χρόνια.

Η μεταβίβαση των δεδομένων σας σε άλλους τρίτους πραγματοποιείται μόνο εάν είμαστε εκ του νόμου υποχρεωμένοι.

Κατά την επικοινωνία μέσω email δεν μπορεί να διασφαλιστεί η πλήρης ασφάλεια των δεδομένων από εμάς, γι’ αυτό και σας συνιστούμε την αποστολή πληροφοριών υψηλής εμπιστευτικότητας μέσω του ταχυδρομείου.

Ενημερωτικό δελτίο

Για να μπορέσετε να εγγραφείτε στην υπηρεσία του ενημερωτικού δελτίου μας μέσω email, χρειαζόμαστε, εκτός της συγκατάθεσής σας σχετικά με την προστασία των δεδομένων, το ονοματεπώνυμό σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, όπου θα αποστέλλεται το ενημερωτικό δελτίο. Πιθανά λοιπά στοιχεία (όπως προσφώνηση) χρησιμοποιούνται για να απευθυνθούμε προσωπικά σε εσάς και να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, αλλά και να διασαφηνίσουμε ερωτήματα σχετικά με την ηλεκτρονική διεύθυνση.

Για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου χρησιμοποιούμε κατά κανόνα τη διαδικασία Double Opt-In, δηλ. σας αποστέλλουμε το ενημερωτικό δελτίο μόνο εάν έχετε επιβεβαιώσει προηγουμένως την εγγραφή σας μέσω ενός επιβεβαιωτικού email στον σχετικό σύνδεσμο. Έτσι, θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι μόνο εσείς οι ίδιοι μπορείτε να εγγραφείτε ως κάτοχοι της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο ενημερωτικό δελτίο. Η σχετική σας επιβεβαίωση πρέπει να ακολουθήσει σύντομα, μετά την παραλαβή του επιβεβαιωτικού email, διότι σε αντίθετη περίπτωση η εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο διαγράφεται αυτόματα από τη βάση δεδομένων μας.

Μπορείτε να διακόψετε ανά πάσα στιγμή την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του ενημερωτικού δελτίου.

HubSpot

 1. Χρησιμοποιούμε τη HubSpot στον ιστότοπό μας για τις δραστηριότητες μάρκετινγκ. Η HubSpot είναι μια εταιρεία λογισμικού από τις ΗΠΑ με υποκατάστημά της τη HubSpot Ireland Limited με διεύθυνση 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ιρλανδία.
 2. Χρησιμοποιούμε αυτή την ολοκληρωμένη λύση λογισμικού για τους δικούς μας σκοπούς μάρκετινγκ, δημιουργίας πρωτοβουλιών και εξυπηρέτησης πελατών. Εδώ περιλαμβάνονται το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο προβλέπει την αποστολή ενημερωτικών δελτίων καθώς και αυτοματοποιημένων αποστολών, η δημοσίευση και η υποβολή εκθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διαχείριση επαφών, όπως η τμηματοποίηση χρηστών και το CRM, οι σελίδες προορισμού και οι φόρμες επικοινωνίας.
 3. Η HubSpot χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης ιστού στην τερματική συσκευή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου που κάνετε από εμάς. Η HubSpot αναλύει τις πληροφορίες που συλλέγονται (π.χ. διεύθυνση IP, γεωγραφική θέση, τύπος προγράμματος περιήγησης, διάρκεια της επίσκεψης και σελίδες που προβάλλονται) για λογαριασμό μας, ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε αναφορές σχετικά με την επίσκεψη και τις σελίδες που επισκεφθήκαμε.
 4. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τη HubSpot και το περιεχόμενο του ιστότοπού μας αποθηκεύονται σε διακομιστές των παρόχων υπηρεσιών της HubSpot. Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. 1 στοιχ. α του ΓΚΠΔ DSGVO, η επεξεργασία σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται για τους σκοπούς της ανάλυσης του ιστότοπου.
 5. Δεδομένου ότι πραγματοποιείται διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ΗΠΑ, απαιτούνται περαιτέρω μέτρα προστασίας για να διασφαλιστεί το επίπεδο προστασίας των δεδομένων του ΓΚΠΔ DSGVO . Για να το διασφαλίσουμε αυτό, έχουμε συμφωνήσει με τον πάροχο τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 στοιχ. γ) του ΓΚΠΔ DSGVO. Αυτές υποχρεώνουν τον αποδέκτη των δεδομένων στις ΗΠΑ να επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με το επίπεδο προστασίας στην Ευρώπη. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν μπορεί να διασφαλιστεί με αυτή τη συμβατική διεύρυνση, θα επιδιώξουμε πρόσθετες ρυθμίσεις και δεσμεύσεις από τον αποδέκτη στις ΗΠΑ.
 6. Τα δεδομένα διαγράφονται το συντομότερο δυνατόν από τη στιγμή που δεν απαιτούνται πλέον για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.
 7. Μπορείτε να αντιταχθείτε μόνιμα στη συλλογή δεδομένων από τη HubSpot και στη ρύθμιση των cookies, εμποδίζοντας αντίστοιχα την αποθήκευση των cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Χρήση των cookies

Για τις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία στα πλαίσια της επίσκεψής σας στις ιστοσελίδες μας αποστέλλονται από τον διακομιστή μας στον περιηγητή σας και κρατούνται στον υπολογιστή σας για μετέπειτα κλήση.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα εξής cookies:

 • Προσωρινά cookies (προσωρινή χρήση)
 • Μόνιμα cookies (χρονικά περιορισμένη χρήση)
 • Cookies τρίτων μερών
 • Τοπικά αποθηκευμένα cookies (μόνιμη χρήση)

Τα προσωρινά cookies διαγράφονται αυτόματα, μόλις κλείσετε τον περιηγητή. Εδώ ανήκουν κυρίως τα Session Cookies. Αυτά αποθηκεύουν ένα αποκαλούμενο session id, με το οποίο εκχωρούνται διάφορα ερωτήματα του περιηγητή σας στην κοινή συνεδρία. Έτσι, μπορεί να γίνει εκ νέου αναγνώριση του υπολογιστή σας, μόλις επιστρέψετε στην ιστοσελίδα. Τα session cookies διαγράφονται, μόλις αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή.

Τα μόνιμα cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από μία προβλεπόμενη διάρκεια, η οποία μπορεί να διαφέρει αναλόγως το cookie. Μπορείτε να διαγράψετε ανά πάσα στιγμή τα cookies στις ρυθμίσεις ασφαλείας του περιηγητή σας.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη ρύθμιση του περιηγητή σας ανάλογα με τις επιθυμίες σας και να αρνηθείτε την αποδοχή cookies τρίτων μερών ή όλων των cookies. Να θυμάστε πάντως ότι σε μία τέτοια περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας.

Τα χρησιμοποιημένα τοπικά αποθηκευμένα cookies δεν καταχωρίζονται από τον περιηγητή σας, αλλά από το Flash-Plug-In σας. Αυτά αποθηκεύουν τα απαραίτητα δεδομένα ανεξαρτήτως του περιηγητή που χρησιμοποιείτε και δεν έχουν αυτόματη ημερομηνία λήξης. Εάν δεν επιθυμείτε καμία επεξεργασία των τοπικά αποθηκευμένων cookies, πρέπει να εγκαταστήσετε ένα αντίστοιχο Add-On, π.χ. «Better Privacy» για τον Mozilla Firefox ή Adobe-Flash-Killer-Cookie για το Google Chrome.

Συγκέντρωση ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σε cookies δεν λαμβάνει χώρα από εμάς σε αυτό το πλαίσιο. Δεν χρησιμοποιούμε, επίσης, τεχνικές, που να συνδέουν τις πληροφορίες που απορρέουν από τα cookies με τα δεδομένα χρήστη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα «Cookies» θα βρείτε στην πύλη του Τεχνικού Πανεπιστημίου Βερολίνου: https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies.

Ανάλυση ιστού

Για εμάς είναι πολύ σημαντική η όσο το δυνατόν ιδανικότερη διαμόρφωση των ιστοσελίδων μας, ώστε να είναι ελκυστικές για τους επισκέπτες μας. Γι’ αυτό και χρειάζεται να γνωρίζουμε ποια μέρη αυτών φτάνουν στους επισκέπτες μας. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζουμε τις ακόλουθες αναγνωρισμένες τεχνολογίες.

Google AdWords Conversion-Tracking

Ως πελάτης της Google AdWords χρησιμοποιούμε και εμείς την «παρακολούθηση μετατροπών» Google Conversion-Tracking, μία πρόσθετη υπηρεσία ανάλυσης της Google Ireland Limited. Εάν έχετε καταλήξει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω μίας προβολής διαφήμισης της Google (AdWords - διαφήμιση μέσω / μαζί με τα αποτελέσματα αναζήτησης της Google), η Google βάζει ένα ακόμη cookie στον υπολογιστή σας, το λεγόμενο. conversion cookie. Αυτό το cookie δεν χρησιμεύει στην προσωπική σας αναγνώριση, απλά μας επιτρέπει την αντιπαραβολή των παραπομπών στην ιστοσελίδα μας μέσω των διαφημιστικών προβολών της Google και των αγοραστικών αποφάσεων για τα προσφερόμενα προϊόντα μας.

Για αυτό το cookie η Google δεν προσφέρει προς το παρόν κανένα Opt-Out-Cookie. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση του conversion cookie επίσης μέσω ανάλογης ρύθμισης του περιηγητή σας ή με τη χρήση πρόσθετων plugin του περιηγητή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την «παρακολούθηση μετατροπών» Conversion-Tracking του Google AdWords θα βρείτε στη σελίδα: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=de

Ο προμηθευτής είναι η Google Ireland Limited, η Gordon House, 4 Barrow St, Δουβλίνο, D04 E5W5, Ιρλανδία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στην Google Ireland Limited θα βρείτε στη σελίδα: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Google Tag Manger

Ο Google Tag Manager είναι ένα εργαλείο για την ενσωμάτωση Tags και διασφαλίζει ότι ενεργοποιούνται αυτά τα Tags, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να συλλέγουν δεδομένα. Ο Google Tag Manager δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Εάν έχετε απενεργοποίηση σε επίπεδο domaine ή cookie, αυτό παραμένει για όλες τα Tags παρακολούθησης που εφαρμόζονται με τον Google Tag Manager.

Google Analytics

Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε την Google Analytics, μία υπηρεσία ανάλυσης ιστοσελίδων της Google. Η Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας επιτρέποντάς μας μία ανάλυση της χρήσης των ιστοσελίδων. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση από εσάς των ιστοσελίδων μας μεταβιβάζονται κατά κανόνα σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Έχουμε ενεργοποιήσει στις ιστοσελίδες μας την ανωνυμοποίηση IP. Έτσι, η διεύθυνση IP σας συντομεύεται από την Google εντός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβατικά κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν από τη μεταβίβαση. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες κατ’ εντολή μας για να αξιολογήσει τη χρήση των ιστοσελίδων εκ μέρους σας, ώστε να συντάξει εκθέσεις για τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας και να μας προσφέρει περαιτέρω υπηρεσίες, που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και τη χρήση του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται στα πλαίσια του Google Analytics από τον περιηγητή σας δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies μέσω ανάλογης ρύθμισης στο λογισμικό του περιηγητή σας. Μπορείτε, επίσης, να εμποδίσετε την καταγραφή των δεδομένων που παράγονται από το cookie (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας), καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το plugin περιηγητή που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Η χρήση εναλλακτικών plugins ή η απενεργοποίηση όλων των cookies στις ρυθμίσεις του περιηγητή σας εμποδίζει, επίσης, την ανάλυση της συμπεριφοράς σας ως χρήστη.

Εναλλακτικά, μπορείτε να εναντιωθείτε στη χρήση των δεδομένων σας από την Google με τον ακόλουθο σύνδεσμο. Χρησιμοποιείται ένα Opt-Out-Cookie, το οποίο εμποδίζει τη μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας κατά την επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας: Google Analytics deaktivieren.

Προσοχή: Εάν διαγράψετε τα cookies σας, διαγράφεται μαζί και το Opt-Out-Cookie και ενδεχομένως να πρέπει να το ενεργοποιήσετε εκ νέου.

Ο προμηθευτής είναι η Google Ireland Limited, η Gordon House, 4 Barrow St, Δουβλίνο, D04 E5W5, Ιρλανδία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στην Google Ireland Limited θα βρείτε στη σελίδα: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Sistrix

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τα εργαλεία ανάλυσης ιστού της εταιρείας SISTRIX GmbH («Sistrix»). Πρόκειται για αναλυτικά εργαλεία για τη βελτίωση της δυνατότητας εύρεσης του ιστοτόπου μας στις μηχανές αναζήτησης. Στο πλαίσιο αυτό, συλλέγονται και αποθηκεύονται μόνο δεδομένα λέξεων-κλειδιών, τομέων και αναζήτησης. Δεν πραγματοποιείται συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων διατίθενται στη διεύθυνση http://sistrix.de/sistrix/datenschutz.

Mouseflow

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί το Mouseflow, ένα εργαλείο διαδικτυακής ανάλυσης της Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Κοπεγχάγη, Δανία, για την καταγραφή τυχαιοποιημένων ατομικών επισκέψεων (μόνο με ανώνυμη διεύθυνση IP). Έτσι, δημιουργείται ένα πρωτόκολλο καταγραφής των κινήσεων του ποντικιού, των κλικ του ποντικιού και της αλληλεπίδρασης με το πληκτρολόγιο, με σκοπό οι μεμονωμένες επισκέψεις στον εν λόγω χώρο να αναπαράγονται τυχαία ως «Session-Replays», να αξιολογούνται με τη μορφή «θερμοχαρτών» και να προκύπτουν πιθανές βελτιώσεις για τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τη Mouseflow δεν είναι προσωπικά και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα αποθηκεύονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός της ΕΕ.

Εάν δεν επιθυμείτε την καταγραφή από τη Mouseflow, μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις σε οποιονδήποτε ιστότοπο που χρησιμοποιεί το Mouseflow στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://mouseflow.com/opt-out/.

Συνδεδεμένες υπηρεσίες

Για τη διαμόρφωση της ιστοσελίδας μας και τη διάθεση πρόσθετων λειτουργιών προσφέρουμε τις ακόλουθες εξωτερικές υπηρεσίες.

Όλες οι κάτωθι περιγραφόμενες υπηρεσίες απενεργοποιούνται με τη χρήση συγκεκριμένων plugins για τον περιηγητή σας ή, πιο συγκεκριμένα, εμποδίζεται η απαραίτητη σύνδεση στους αντίστοιχους διακομιστές. Να θυμάστε, πάντως, ότι η χρήση τέτοιων εργαλείων μπορεί να δυσχεραίνει την καθημερινή άνεση, καθώς πολλά δεν λειτουργούν στη συνέχεια έτσι, όπως αναμένετε συνήθως.

YouTube

Ορισμένες αναρτήσεις στις ιστοσελίδες μας περιέχουν, επίσης, βίντεο YouTube του καναλιού μας. Κατά βάση τα βίντεο YouTube συνδέονται στις ιστοσελίδες μας στη διευρυμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων (εσωτερική λειτουργία YouTube), ώστε αρχικά να μην διαβιβάζονται cookies από το YouTube στον περιηγητή σας και, έτσι, να μην αποθηκεύονται πληροφορίες για εσάς στο YouTube. Αυτό όμως ισχύει μόνο για όσο δεν βλέπετε τα βίντεο. Ανεξάρτητα του εάν θα δείτε ένα βίντεο ή όχι, η διεύθυνση IP σας μεταβιβάζεται στο YouTube και στο Google Doubleclick. Εάν, παράλληλα με την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας, έχετε συνδεθεί και στο YouTube με έναν υπάρχοντα λογαριασμό χρήστη, το YouTube ενδέχεται να μπορεί να εκχωρήσει και την επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας στην συμπεριφορά σας ως χρήστη. Επισημαίνουμε ότι ως προμηθευτές των ιστοσελίδων μας δεν λαμβάνουμε γνώση του περιεχομένου των διαβιβαζομένων δεδομένων, καθώς και της χρήσης τους από το YouTube, ούτε και έχουμε τη δυνατότητα να περιορίσουμε περαιτέρω τη μεταβίβαση των δεδομένων στο YouTube και τους συνεργάτες του.

Προμηθευτής είναι η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στην YouTube Inc. θα βρείτε στη σελίδα: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Ενσωμάτωση βίντεο Vimeo

(1) Έχουμε ενσωματώσει βίντεο Vimeo στον ιστότοπό μας, τα οποία είναι αποθηκευμένα και μπορούν να προβληθούν στην πλατφόρμα Vimeo. Το Vimeo είναι μια πλατφόρμα της Vimeo LLC με έδρα το White Plains της Νέας Υόρκης. Χρησιμοποιούμε βίντεο Vimeo ειδικά δημιουργημένα και ενσωματωμένα από εμάς με την «επονομαζόμενη ονομασία Do-No-Track». Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα σας που αναφέρονται στην Παράγραφο 2 μεταφέρονται στις ΗΠΑ μόνο μέσω του προγράμματος περιήγησης / Vimo-Plugin ακόμη και εάν γίνεται αναπαραγωγή του βίντεο (π.χ. κλικ στο κουμπί έναρξης). Από την άποψη της προστασίας δεδομένων, οι ΗΠΑ δεν είναι μια τρίτη χώρα που είναι ασφαλής ως προς το επίπεδο προστασίας δεδομένων στην ΕΕ. Το κλικ στο βίντεο και η σχετική αναπαραγωγή του βίντεο συνιστά ηλεκτρονική συγκατάθεση σύμφωνα με το Άρθρο 7 σε συνδυασμό με το Άρθρο 49 Παρ. 1 γρ. α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων cookies https://www.timocom.de/.

(2) Η νομική βάση για την ενσωμάτωση των βίντεο Vimeo στον ιστότοπό μας αποτελεί το νόμιμο συμφέρον μας για την παρουσίαση της εταιρείας μας σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παρ. 1 Εδ. 1 γρ. στ.) του ΓΚΠΔ.

(3) Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το Vimeo λαμβάνει πληροφορίες ότι έχετε πρόσβαση στην αντίστοιχη υποσελίδα και τα δεδομένα που καθορίζονται στην ενότητα «Πληροφοριακή χρήση». Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν διαθέτετε λογαριασμό χρήστη στο Vimeo ή όχι. Εάν διαθέτετε λογαριασμό χρήστη στο Vimeo και είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο Vimeo κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, αυτά τα δεδομένα εκχωρούνται απευθείας στον λογαριασμό χρήστη σας. Εάν δεν επιθυμείτε τη συγχώνευση των δεδομένων με τον λογαριασμό χρήστη σας, πρέπει να αποσυνδεθείτε πριν ενεργοποιήσετε το κουμπί.

(4) Το Vimeo χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για τη δημιουργία προφίλ χρηστών, αλλά και για διαφημιστικούς σκοπούς, έρευνες αγοράς ή για να προσαρμόσει τον ιστότοπό του σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. Το Vimeo με τη σειρά του διαβιβάζει και μοιράζεται τα δεδομένα σας με άλλους τρίτους παρόχους. Έχετε τη δυνατότητα να αντιταχθείτε στη δημιουργία τέτοιων προφίλ χρήσης. Ωστόσο, πρέπει να απευθύνετε αυτήν την ένσταση απευθείας στο Vimeo (Vimeo, Inc., Υπόψη: Data Protection Officer, 555 West 18th Street, New York, New York 10011; privacy@vimeo.com ).

(5) Το Vimeo συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας όσον αφορά τη συλλογή, χρήση, διαβίβαση, αποθήκευση και άλλη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 46 του ΓΚΠΔ. Η νομική βάση για αυτό είναι η ανάγκη εκπλήρωσης μιας σύμβασης με την Google σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παρ. 1 Εδ. 1 γρ. β) σε συνδυασμό με το Άρθρο 46 Παρ. 2 γρ. γ) του ΓΚΠΔ.

(6) Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων του Vimeo. Περισσότερα δικαιώματα, επιλογές ρύθμισης και άλλες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://vimeo.com/privacy.

Σύνδεσμοι μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Μέσα στις ιστοσελίδες μας υπάρχουν σύνδεσμοι σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα αντίστοιχα σήματα. Εδώ δεν πρόκειται για plugins των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά μόνο για μία σύνδεση στις προσφορές μας εντός αυτών των μέσων. Κάνοντας κλικ σε έναν από αυτούς τους συνδέσμους, μεταβιβάζεται ουσιαστικά η διεύθυνση IP σας στους χειριστές των διαφόρων πλατφορμών. Εάν χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις υπηρεσίες και συνδεθείτε με τον συγκεκριμένο λογαριασμό σας, μπορούν να καταγραφούν, υπό προϋποθέσεις, και στοιχεία για τη συμπεριφορά αναζήτησης εκ μέρους σας από τους χειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η μεταβίβαση της διεύθυνσης IP σας στους χειριστές των ιστοσελίδων είναι τεχνικώς απαραίτητη και ισχύει για όλες τις ιστοσελίδες.

Προς το παρόν συνδεόμαστε στον λογαριασμό μας στο Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn και Instagram.

Plugins μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιούμε προς το παρόν τα εξής plugins μέσων κοινωνικής δικτύωσης:

Facebook-Plugins

Στις ιστοσελίδες μας έχουν ενσωματωθεί plugins του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα plugins του Facebook από το σήμα του Facebook ή το κουμπί «Μου αρέσει» στη σελίδα μας. Μία επισκόπηση των plugins του Facebook μπορείτε να βρείτε εδώ: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας, δημιουργείται μέσω του plugin μία απευθείας σύνδεση μεταξύ του περιηγητή σας και του διακομιστή του Facebook. Έτσι, το Facebook λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε επισκεφτεί τις ιστοσελίδες μας με τη διεύθυνση IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί του Facebook «Μου αρέσει», ή «Η σελίδα μου αρέσει» ή και στο κουμπί «Κοινοποίηση», ενώ έχετε συνδεθεί με τον λογαριασμό σας του Facebook, μπορείτε να συνδεθείτε με τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας (του Facebook) στο προφίλ σας στο Facebook και/ή να τα κοινοποιήσετε σε άλλους χρήστες του Facebook. Έτσι, το Facebook μπορεί να καταχωρήσει την επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας στον δικό σας λογαριασμό χρήστη στο Facebook. Επίσης, μπορούν να αποσταλούν και άλλα cookies από το Facebook στον περιηγητή σας. Επισημαίνουμε ότι ως προμηθευτές των ιστοσελίδων μας δεν λαμβάνουμε γνώση του περιεχομένου των διαβιβαζομένων δεδομένων, καθώς και της χρήσης τους από το Facebook. Εάν δεν επιθυμείτε την εκχώρηση της επίσκεψης στις ιστοσελίδες μας από το Facebook στον δικό σας λογαριασμό χρήστη στο Facebook, τότε αποσυνδεθείτε πρώτα από το Facebook.

Προμηθευτής είναι η Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στην Facebook Inc. θα βρείτε στη σελίδα: https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram

Στις ιστοσελίδες μας έχουν ενσωματωθεί plugins του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Instagram. Τα plugins επισημαίνονται με ένα σήμα του Instagram (παραδείγματος χάριν με τη μορφή μίας «κάμερας Instagram»). Αυτές οι λειτουργίες προσφέρονται από την Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Όταν ανοίγετε μία σελίδα του ιστοτόπου μας, που περιέχει ένα τέτοιο plugin, ο περιηγητής σας δημιουργεί μία άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του Instagram. Έτσι, το Instagram λαμβάνει την πληροφορία ότι ο περιηγητής σας έχει ανοίξει την αντίστοιχη σελίδα του ιστοτόπου μας, ακόμη και εάν δεν έχετε προφίλ στο Instagram ή δεν είστε εκείνη τη στιγμή συνδεδεμένοι στο Instagram. Αυτές οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) μεταβιβάζονται από τον περιηγητή σας απευθείας σε έναν διακομιστή του Instagram στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Εάν έχετε συνδεθεί στο Instagram, το Instagram μπορεί να καταχωρήσει την επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας στον δικό σας λογαριασμό στο Instagram. Όταν αλληλεπιδράτε με τα plugins, για παράδειγμα πατήσετε το κουμπί του «Instagram», αυτή η πληροφορία μεταβιβάζεται επίσης απευθείας σε έναν διακομιστή του Instagram και αποθηκεύεται εκεί. Οι πληροφορίες δημοσιεύονται, επίσης, στον προσωπικό σας λογαριασμό στο Instagram και προβάλλονται εκεί στις επαφές σας. Για τον σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Instagram, καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας, μπορείτε να ενημερωθείτε στις οδηγίες περί προστασίας δεδομένων του Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Εάν δεν επιθυμείτε την ταξινόμηση των δεδομένων που συλλέγονται από το Instagram μέσω του ιστοτόπου μας στον προσωπικό σας λογαριασμό στο Instagram, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Instagram πριν από την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να αποτρέψετε εντελώς τη φόρτωση των plugins του Instagram και με Add-Ons για τον περιηγητή σας, π.χ. με τις εφαρμογές script blocker.

Twitter

Στις ιστοσελίδες μας συνδέονται λειτουργίες της υπηρεσίας Twitter. Με τη χρήση του Twitter και της λειτουργίας «Re-Tweet», οι ιστοσελίδες που έχετε επισκεφτεί συνδέονται με τον λογαριασμό σας στο Twitter και γνωστοποιούνται σε άλλους χρήστες. Παράλληλα, μεταβιβάζονται και δεδομένα στο Twitter. Επισημαίνουμε ότι ως προμηθευτές των ιστοσελίδων μας δεν λαμβάνουμε γνώση του περιεχομένου των διαβιβαζομένων δεδομένων, καθώς και της χρήσης τους από το Twitter. Οι ρυθμίσεις απορρήτου σας στο Twitter μπορούν να βρεθούν στις Ρυθμίσεις λογαριασμού στο πλαίσιο http://twitter.com/account/settings.

Αυτές οι λειτουργίες προσφέρονται από την Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην Πολιτική απορρήτου του Twitter, στη σελίδα http://twitter.com/privacy

XING (Share-Button)

Στις ιστοσελίδες μας συνδέονται λειτουργίες του δικτύου XING. Με κάθε άνοιγμα μίας εκ των ιστοσελίδων μας, που περιέχει λειτουργίες του Xing, δημιουργείται μία σύνδεση στους διακομιστές του Xing. Αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων δεν γίνεται σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε. Η διεύθυνση IP σας δεν αποθηκεύεται και η συμπεριφορά χρήση σας δεν αναλύεται.

Προμηθευτής είναι η XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων και το κουμπί κοινοποίησης Xing θα βρείτε στην Πολιτική απορρήτου του Xing, στη σελίδα: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn

Στις ιστοσελίδες μας συνδέονται λειτουργίες του δικτύου LinkedIn. Με κάθε άνοιγμα μίας εκ των ιστοσελίδων μας, που περιέχει λειτουργίες του LinkedIn, δημιουργείται μία σύνδεση στους διακομιστές του LinkedIn. Έτσι, το LinkedIn λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε επισκεφτεί τις ιστοσελίδες μας με τη διεύθυνση IP σας. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί «Κοινοποίηση» του LinkedIn και είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο LinkedIn, το LinkedIn μπορεί να καταχωρήσει την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας στον λογαριασμό χρήστη σας. Επισημαίνουμε ότι ως προμηθευτές των ιστοσελίδων μας δεν λαμβάνουμε γνώση του περιεχομένου των διαβιβαζομένων δεδομένων, καθώς και της χρήσης τους από το LinkedIn.

Προμηθευτής είναι η LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην Πολιτική απορρήτου του LinkedIn , στη σελίδα: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube

Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούνται plugins ή άλλες δυνατότητες σύνδεσης με την πλατφόρμα βίντεο YouTube. Όταν επισκέπτεστε μία από τις ιστοσελίδες μας, που διαθέτει ένα plugin του YouTube ή μία σύνδεση YouTube, δημιουργείται μία σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Έτσι, ο χειριστής του YouTube ενημερώνεται για το ποιες ιστοσελίδες μας έχετε επισκεφτεί.

Εάν είστε ταυτόχρονα συνδεδεμένοι στο YouTube, ο χειριστής του YouTube μαθαίνει περισσότερα για τη συμπεριφορά αναζήτησης σας. Εάν δεν το επιθυμείτε, αποσυνδεθείτε προηγουμένως από το YouTube. Επισημαίνουμε ότι ως προμηθευτές των ιστοσελίδων μας δεν λαμβάνουμε γνώση του περιεχομένου των διαβιβαζομένων δεδομένων, καθώς και της χρήσης τους από το YouTube.

Προμηθευτής είναι η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στην YouTube Inc. θα βρείτε στη σελίδα: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Online παρουσίες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διατηρούμε online παρουσίες εντός μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πλατφορμών (π.χ. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Xing). Για την επεξεργασία δεδομένων σχετικά με το Facebook και πιθανόν και με όλα τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις πλατφόρμες, υπεύθυνοι είναι από κοινού οι εκάστοτε χειριστές των δικτύων και πλατφορμών και η TIMOCOM.

Σας δίνουμε τη δυνατότητα να σχολιάζετε τις αναρτήσεις μας, να υποβάλετε αξιολογήσεις ή να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά βάση, για τις αναρτήσεις σας δεν υπάρχει καθορισμένη διάρκεια αποθήκευσης. Μπορείτε να διαγράψετε ανά πάσα στιγμή τις αναρτήσεις σας από την fanpage μας στο Facebook και τις άλλες πλατφόρμες.

Λειτουργούμε την fanpage μας στο Facebook και όλα τα άλλα κοινωνικά δίκτυα και τις πλατφόρμες προς ιδίον όφελος και για το συμφέρον όλων των χρηστών να μπορούν να συμμετέχουν στις πλατφόρμες μας, σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παρ. 1 Στ. στ) ΓΚΠΔ. Εάν οι χρήστες παρακαλούνται από τους εκάστοτε προμηθευτές για συγκατάθεση στην επεξεργασία δεδομένων, ως νομική βάση της επεξεργασίας ισχύει το Άρθρο 6 Παρ. 1 Στ. α) ΓΚΠΔ.

Επισημαίνουμε ότι μπορεί να γίνει επεξεργασία δεδομένων των χρηστών εκτός του χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξ αυτού μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι για τους χρήστες, επειδή έτσι θα μπορούσε π.χ. να γίνει πιο δύσκολη η επιβολή των δικαιωμάτων των χρηστών.

Το Facebook και άλλες πλατφόρμες αποθηκεύουν τα δεδομένα σας ως προφίλ και τα χρησιμοποιούν για διαφημιστικούς σκοπούς, για την έρευνα αγοράς και/ή τη διαμόρφωση των ιστοσελίδων τους σύμφωνα με τις ανάγκες. Μία τέτοια ανάλυση γίνεται κυρίως (ακόμη και για μη συνδεδεμένους χρήστες) για την παροχή διαφήμισης σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και για την ενημέρωση άλλων χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις δραστηριότητές τους στις ιστοσελίδες μας. Έχετε το δικαίωμα ένστασης κατά της δημιουργίας αυτών των προφίλ χρηστών, το οποίο όμως θα πρέπει να το υποβάλετε στο Facebook, βλ. Οδηγία περί Δεδομένων του Facebook.

Ubermetrics

Η Ubermetrics είναι μια λύση νοημοσύνης περιεχομένου βασισμένη σε ΤΝ που αναλύει και φιλτράρει εντελώς αυτοματοποιημένα μεγάλες ποσότητες κειμένου από όλα τα σχετικά παγκόσμια κανάλια πολυμέσων. Οι συνομιλίες για προϊόντα, μάρκες, καμπάνιες και θέματα από ειδήσεις, λίστες διανομής Τύπου, κοινωνικά δίκτυα, ιστολόγια, φόρουμ κ.λπ. υποβάλλονται σε επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο, έτσι ώστε να αποκτηθούν πολύτιμες γνώσεις για PR, μάρκετινγκ και έρευνα αγοράς. Για να γίνει αυτό, η Ubermetrics αναλύει την επικοινωνία από εκατομμύρια διαδικτυακές πηγές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους από την εξόρυξη κειμένου και την επεξεργασία φυσικής γλώσσας.

Η Ubermetrics Delta επεξεργάζεται αποκλειστικά δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες. Μέσω της ροής ειδήσεων της διεπαφής ιστού της Ubermetrics, οι δημοσιεύσεις που σχετίζονται με την TIMOCOM παρατίθενται σύμφωνα με τις λέξεις-κλειδιά που είναι αποθηκευμένες. Τα ονόματα ή τα ψευδώνυμα των ατόμων που δημοσίευσαν το κείμενο υποβάλλονται αναπόφευκτα σε επεξεργασία.

Τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα εφαρμόσθηκαν ειδικά για τη χρήση αυτού του λογισμικού στην TIMOCOM. Δεν πραγματοποιείται στοχευμένη αναζήτηση ατόμων εκτός της εταιρείας TIMOCOM.

Η επεξεργασία δεδομένων περιορίζεται επίσης στην περίοδο που απαιτείται για ουσιαστική χρήση και αξιολόγηση των δεδομένων, έτσι ώστε τα δεδομένα να διαγράφονται το αργότερο στο τέλος του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους.

Νομική βάση για την επεξεργασία

Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το Άρθρο 6 Παρ. 1 Γρ. Στ. του DSGVO. Τα νόμιμα συμφέροντά μας αφορούν στον έγκαιρο εντοπισμό της επιτυχίας των μέσων ενημέρωσης της εργασίας μας στον Τύπο ή στη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων του τύπου και της διαδικτυακής παρουσίας μας. Ενδιαφερόμαστε, επίσης, να εντοπίζουμε τις θεματικές τάσεις σε πρώιμο στάδιο, ώστε να μπορούμε να αντιδράσουμε ανάλογα.

Συνεπώς, έχουμε επίσης ένα σημαντικό, οικονομικά δικαιολογημένο ενδιαφέρον για την επεξεργασία δεδομένων προκειμένου να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί.

Μεταφορά δεδομένων σε τρίτους

Ως πάροχος διαδικτυακής παρακολούθησης μέσων ενημέρωσης με έδρα τη Γερμανία, η Ubermetrics Technologies GmbH λειτουργεί το σύστημά της στους δικούς της διακομιστές στα κέντρα δεδομένων ενός γερμανικού χειριστή κέντρου δεδομένων στη Σαξονία και τη Βαυαρία και ως εκ τούτου υπόκειται στη γερμανική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων (DSGVO, BDSG [Ομοσπονδιακός Νόμος για την Προστασία Δεδομένων] και LDSG [Νόμος για την Προστασία Δεδομένων του Κρατιδίου]).

Το λογισμικό είναι λύση Λογισμικού ως Υπηρεσία (SaaS). Δεν πραγματοποιείται μεταφορά δεδομένων ή φιλοξενία δεδομένων σε τρίτες χώρες που δεν διαθέτουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με την ΕΕ.

Δυνατότητα ένστασης και ανάκλησης

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το Άρθρο 21 Παρ. 1 του DSGVO, για λόγους που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη κατάστασή σας. Ενημερώστε μας για την ένστασή σας ως προς την αποθήκευση των δεδομένων σας σε αναφορές στέλνοντας ένα μήνυμα στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται.

Από την ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται έως την ανάκληση.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η TIMOCOM δυστυχώς δεν μπορεί να επηρεάσει τις μεθόδους παρακολούθησης ιστού των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων των φορέων εκμετάλλευσης των πλατφορμών. Μπορείτε να δηλώσετε τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων σας για την αποτροπή αυτών των μεθόδων παρακολούθησης ιστού απευθείας στους φορείς εκμετάλλευσης κοινωνικών μέσων. Η TIMOCOM θα διαβιβάσει τις ερωτήσεις απευθείας στον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας σε περίπτωση που διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας.

Απέναντι σε εμάς, την Facebook Ireland Ltd. (Facebook) και όλες τις άλλες πλατφόρμες έχετε τα εξής δικαιώματα ως προς τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν:

 • Δικαίωμα πληροφόρησης,
 • Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής,
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων,
 • Δικαίωμα προσφυγής σε μία εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων.

Για μία λεπτομερή απεικόνιση των εκάστοτε επεξεργασιών και των δυνατοτήτων ένστασης (Opt-Out) παραθέτουμε τα κάτωθι συνδεδεμένα στοιχεία των προμηθευτών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, πάντως, είναι προτιμότερη η απευθείας επικοινωνία με την Facebook Ireland Ltd. ή τις άλλες πλατφόρμες, καθώς εμείς δεν έχουμε πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, ούτε και μπορούμε να επηρεάσουμε όλες τις επεξεργασίες δεδομένων εντός της Facebook και των λοιπών μέσων. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας κατά της Facebook και των λοιπών μέσων, πάντως, θα σας υποστηρίξουμε με χαρά.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)

Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ιρλανδία)

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland)

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland)

Τύπος περιηγητή / Έκδοση / Γλώσσα

Λειτουργικό σύστημα και η επιφάνειά του

Γλώσσα και έκδοση του λογισμικού του περιηγητή

Online διαφήμιση ανάλογα με τη χρήση

Facebook Remarketing / Retargeting

Επιπλέον, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το προσαρμοσμένο κοινό του Facebook του κοινωνικού δικτύου Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ. Αυτό το εικονοστοιχείο του Facebook σάς σηματοδοτεί ανώνυμα ως επισκέπτη στον ιστότοπό μας. Εάν στη συνέχεια συνδεθείτε στο Facebook, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για την παροχή στοχευμένων διαφημίσεων στο Facebook. Ως διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας, δεν λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς ως επισκέπτη ή σχετικά με τα δεδομένα σας στο Facebook. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Facebook στο https://www.facebook.com/about/privacy/. Ως επισκέπτης στην ιστοσελίδα μας, έχετε την ευκαιρία το Facebook Custom Audiences εδώ να απενεργοποιήσετε.

LinkedIn

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ανάλυσης και παρακολούθησης μετατροπών [Conversion Tracking] της πλατφόρμας LinkedIn. Με την ως άνω τεχνολογία του LinkedIn μπορεί να προβληθεί σε εσάς σχετική και βασιζόμενη στα ενδιαφέροντά σας διαφήμιση. Επίσης, λαμβάνουμε ενημέρωση και συγκεντρωτικές και ανώνυμες εκθέσεις των δραστηριοτήτων προβολής από το LinkedIn σχετικά με το πως αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στο LinkedIn θα βρείτε στη σελίδα: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Μπορείτε να υποβάλετε ένσταση κατά της ανάλυσης της συμπεριφοράς χρήσης εκ μέρους από το LinkedIn, καθώς και της προβολής προτάσεων βασιζόμενων στα ενδιαφέροντα σας («Opt-Out»). Για τον σκοπό αυτό, κάντε κλικ στο πεδίο «Άρνηση LinkedIn» (για μέλη του LinkedIn) ή «Άρνηση» (για λοιπούς χρήστες) στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σε κράτη εκτός ΕΕ και ΕΟΧ

Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σε κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν λαμβάνει χώρα, με εξαίρεση τις εφαρμογές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Twitter, LinkedIn και Instagram.

Νομικές βάσεις για την επεξεργασία των δεδομένων

Εδώ παρατίθεται μια σύνοψη των νομικών βάσεων για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Πληροφοριακή χρήση

Η επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία μας κοινοποιεί αυτόματα ο περιηγητής σας, γίνεται στα πλαίσια του συμφέροντός μας, προκειμένου να μπορούμε να σας εμφανίσουμε τις ιστοσελίδες.

 • Άρθρο 6 Παρ. 1 Στ. στ) ΓΚΠΔ

Έντυπο επικοινωνίας και εγγραφή

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την πλήρωση μίας σύμβασης, της οποίας το συμβατικό μέρος είναι το υποκείμενο των δεδομένων, ή για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων, κατόπιν αίτησης του υποκειμένου των δεδομένων.

 • Άρθρο 6 Παρ. 1 Στ. β) ΓΚΠΔ

Ενημερωτικό δελτίο

Η επίδοση του ενημερωτικού δελτίου μας γίνεται σύμφωνα με την προσωπική συγκατάθεσή σας.

 • Άρθρο 6 Παρ. 1 Στ. α) ΓΚΠΔ

Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας διακόπτοντας έτσι την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου.

Ανάλυση ιστού, online διαφήμιση ανάλογα με τη χρήση και ενσωμάτωση εξωτερικών υπηρεσιών

Για λόγους διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή διαμόρφωσης των ιστοσελίδων σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, αναλύουμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών μας προς δικό μας όφελος.

 • Άρθρο 6 Παρ. 1 Στ. στ) ΓΚΠΔ

Αυτή η νομική βάση ισχύει για τα Google Analytics, eTracker, Google AdWords, Bing Ads, Facebook Remarketing/Retargeting, LinkedIn-Analyse (online διαφήμιση ανάλογα με τη χρήση).

Online παρουσίες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών γίνεται βάσει των έννομων συμφερόντων μας για την αποτελεσματική πληροφόρηση των χρηστών και την επικοινωνία μαζί τους κατά το Άρθρο 6 Παρ. 1 Στ. στ) ΓΚΠΔ. Εάν οι χρήστες παρακαλούνται από τους εκάστοτε προμηθευτές για συγκατάθεση στην επεξεργασία δεδομένων (δηλ. την έγκρισή τους π.χ. για το κλικάρισμα ενός κουτιού ελέγχου ή την επιβεβαίωση ενός κουμπιού), ως νομική βάση της επεξεργασίας ισχύει το Άρθρο 6 Παρ. 1 Στ. α), Άρθρο 7 ΓΚΠΔ.

Ασφάλεια δεδομένων

Εφαρμόζουμε, επιπλέον, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, που προκύπτουν ή συλλέγονται, ειδικά κατά της τυχαίας ή σκόπιμης παραποίησης, απώλειας, καταστροφής ή επίθεσης αναρμόδιων ατόμων. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται διαρκώς σύμφωνα με την τεχνολογική εξέλιξη.

Η μεταβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας με τη βοήθεια εντύπων επικοινωνίας κωδικοποιείται μέσω της τεχνικής SSL (https), ώστε να αποτρέπονται προσβάσεις αναρμόδιων τρίτων.

Υπηρεσία είσπραξης οφειλών / Πληροφορίες φερεγγυότητας / Πιστωτικά γραφεία

(1) Στο σύστημα Smart Logistics System προσφέρουμε στους πελάτες μας την υπηρεσία είσπραξης οφειλών. Η υπηρεσία προσφέρεται απευθείας από την TIMOCOM σε όλους τους πελάτες της TIMOCOM ως πρόσθετη υπηρεσία.

(2) Η επισκόπηση παραγγελίας περιέχει πληροφορίες για τον πιστωτή (επωνυμία εταιρείας, TIMOCOM ID), πληροφορίες για τον οφειλέτη (επωνυμία εταιρείας, TIMOCOM ID (εάν υπάρχει), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένης της χώρας (αν δεν έχει καθοριστεί TIMOCOM ID), τον αριθμό τιμολογίου, την ημερομηνία τιμολογίου, το εκκρεμές ποσό, το νόμισμα, τη σήμανση ως υπολειπόμενο ποσό (μόνο εάν υπάρχει) και τον λόγο της απαίτησης προς την TIMOCOM, ώστε να εφαρμοστεί η υπηρεσία είσπραξης και η διεκπεραίωση της αντίστοιχης υπόθεσης. Η TIMOCOM συλλέγει, επίσης, πληροφορίες φερεγγυότητας από πιστωτικά γραφεία ή καθορίζει διευθύνσεις, προκειμένου να προσεγγίσει τον οφειλέτη και να προστατεύσει τον πιστωτή από στάσεις πληρωμών. Η νομική βάση για αυτό είναι το Άρθρο 6 Παρ. 1 Εδ. 1 Γρ. β) και Γρ. στ) του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση της σύμβασης, επεξεργασία δεδομένων με βάση το έννομο συμφέρον του πιστωτή).

Αποθηκεύουμε τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία είσπραξης οφειλών, δηλαδή για όσο διάστημα υφίσταται η εκκρεμή αξίωση και η επεξεργασία ως μέρος της δραστηριότητας είσπραξης οφειλών. Στη συνέχεια, θα αποκλείσουμε τα δεδομένα και θα τα διαγράψουμε οριστικά μετά τη λήξη των νόμιμων περιόδων διατήρησης. Η νομική βάση για αυτό είναι το Άρθρο 17 Παρ. 3 Γρ. β) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το § 35 Παρ. 3 του BDSG [Ομοσπονδιακός Νόμος για την Προστασία Δεδομένων].

(3) Σε περίπτωση που λάβουμε δεδομένα από πιστωτικούς οργανισμούς ή γραφεία είσπραξης, χρησιμοποιούμε επίσης πιστωτική βαθμολογία εάν κριθεί απαραίτητο. Υπολογίζεται η πιθανότητα με την οποία ένας πελάτης θα εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις πληρωμής. Η πιστωτική βαθμολογία βασίζεται σε μια μαθηματικά και στατιστικά αναγνωρισμένη και δοκιμασμένη μέθοδο.

Συνεργαζόμαστε με τα ακόλουθα πιστωτικά γραφεία και γραφεία είσπραξης:

Bisnode, Creditreform, companycheck, Confidas, Creditsafe, Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s., Fonceta OY, Informa, Innolva, KRD, KSV1870 Holding AG, Proff Aksjeselskap, Proff Aktiebolag, Schufa, Virk, Wáberer Hungária Biztosító Zrt. Αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα του ελέγχου φερεγγυότητας για ένα έτος. Η νομική βάση για αυτές τις επεξεργασίες δεδομένων είναι το Άρθρο 6 Παρ. 1 Εδ. 1 Γρ. β) του ΓΚΠΔ.

(4) Διαβιβάζουμε επίσης στην SCHUFA Holding AG ή στην Creditreform Düsseldorf προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ως μέρος της συμβατικής σχέσης σχετικά με την αίτηση, εκτέλεση και τον τερματισμό της ίδιας, καθώς και δεδομένα σχετικά με μη συμβατική ή δόλια συμπεριφορά. Η νομική βάση για αυτές τις διαβιβάσεις είναι το Άρθρο 6 Παρ. 1 Εδ. 1 Γρ. β) και στ) του ΓΚΠΔ.

Η SCHUFA και η Creditreform Düsseldorf επεξεργάζονται τα δεδομένα που λαμβάνονται και τα χρησιμοποιούν επίσης για σκοπούς πιστωτικής βαθμολόγησης προκειμένου να παρέχουν στους συμβατικούς εταίρους τους στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στην Ελβετία και πιθανώς σε άλλες τρίτες χώρες (εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει απόφαση επάρκειας σχετικά με αυτές) πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών προσώπων. Ανεξάρτητα από τη βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας, η SCHUFA υποστηρίζει τους συμβατικούς εταίρους της δημιουργώντας προφίλ για τον εντοπισμό ευδιάκριτων γεγονότων (π.χ. με σκοπό την πρόληψη της απάτης στις ταχυδρομικές παραγγελίες). Για τον σκοπό αυτό, αναλύονται ερωτήματα από συμβατικούς εταίρους της SCHUFA, προκειμένου να ελεγχθούν για πιθανές διαφορές. Αυτός ο υπολογισμός, ο οποίος πραγματοποιείται μεμονωμένα για τον εκάστοτε συμβατικό εταίρο, μπορεί επίσης να περιλαμβάνει δεδομένα διεύθυνσης, πληροφορίες για το εάν και με ποια λειτουργία υπάρχει καταχώριση δημόσιου προσώπου με αντίστοιχα προσωπικά δεδομένα σε γενικά προσβάσιμες πηγές, καθώς και συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της SCHUFA. Αυτή η διαδικασία δεν επηρεάζει την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας και τη βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας. Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες της SCHUFA και της Creditreform Düsseldorf μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.schufa.de/datenschutz ή www.creditreform.de/duesseldorf/datenschutz.

Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων είναι το Άρθρο 6 Παρ. 1 Εδ. 1 Γρ. στ) του ΓΚΠΔ.

Τα δικαιώματά σας: Ενημέρωση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός

Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα δωρεάν ενημέρωσης για τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας ή ένστασης κατά της επεξεργασίας, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, εφόσον υφίστανται οι εκάστοτε προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε ανά πάσα στιγμή σε εμάς ή και μέσω email στους εξωτερικούς μας υπεύθυνους προστασίας δεδομένων (για στοιχεία επικοινωνίας βλ. επάνω).

Παράλληλα, έχετε το δικαίωμα υποβολής μίας ένστασης στην αρμόδια για εμάς εποπτική αρχή. Πρόκειται για την επίτροπο του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας για την προστασία των δεδομένων και την ελεύθερη πληροφόρηση [Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen]: https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για μία συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Βασικά χρειαζόμαστε τη συγκατάθεση μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ. για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου.

top