Πολιτική απορρήτου

Για εμάς, η προστασία δεδομένων είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την αύξηση της ασφάλειας και της διαφάνειας κατά το χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων (εφεξής «δεδομένα»). Παρακάτω θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα δεδομένα που συλλέγονται όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και χρησιμοποιείτε τις προσφορές μας και πώς τα επεξεργαζόμαστε ή τα χρησιμοποιούμε, καθώς και ποια τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας έχουμε λάβει.

 

1. Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων

Ο υπεύθυνος κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 7 του GDPR είναι η TIMOCOM GmbH, βλέπε επίσης 

 

2. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την τήρηση της προστασίας δεδομένων είναι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων. Αυτό είναι διαθέσιμο σε εσάς στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

TIMOCOM GmbH

-Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων-

Timocom Platz 1

DE-40699 Erkrath

 

 

3. Συγκέντρωση και χρήση των δεδομένων σας

Το εύρος και το είδος της συγκέντρωσης και χρήσης των δεδομένων σας εξαρτάται από το εάν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας μόνο για την εμφάνιση πληροφοριών ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

 

4. Παραλήπτες προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της εκπλήρωσης της σύμβασης, για την επεξεργασία της παραγγελίας ή εάν έχετε δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή σας.

Δεν θα πουλήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα δεδομένα θα διαβιβάζονται μόνο σε κρατικά ιδρύματα και αρχές που δικαιούνται να λαμβάνουν πληροφορίες στο πλαίσιο υποχρεωτικών νομικών ρυθμίσεων.

 

5. Πληροφοριακή χρήση

Για την ενημερωτική χρήση των ιστοσελίδων μας, συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας μεταδίδει αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο, όπως διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα του αιτήματος, περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα), ποσότητα δεδομένων που μεταφέρονται και κατάσταση πρόσβασης, ιστότοπος, από όπου προέρχεται το αίτημα, τύπος/έκδοση/γλώσσα προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα. Αυτά τα δεδομένα είναι τεχνικά απαραίτητα για την προβολή του ιστότοπού μας σε εσάς και για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας.

 

6. Έντυπα επικοινωνίας

Σε διάφορες υποσελίδες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω εντύπων επικοινωνίας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται στη φόρμα επικοινωνίας και το μήνυμά σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο από εμάς για την απάντηση στο ερώτημά σας. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία, οι πληροφορίες θα διαγραφούν σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. 

Ωστόσο, οι πληροφορίες σας θα αποθηκευτούν εάν συνάψετε σύμβαση μαζί μας ως αποτέλεσμα της επικοινωνίας μαζί μας και η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της σύμβασης ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων. Τα δεδομένα σας διαγράφονται μόλις η αποθήκευσή τους δεν χρειάζεται πλέον μετά την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, εκτός και εάν νόμιμες υποχρεώσεις αποθήκευσης μάς υποχρεώνουν σε μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης.

6.1. Εγγραφή

Η εγγραφή σας απαιτείται σε διάφορες υποσελίδες για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται στη φόρμα εγγραφής θα αποθηκευτούν από εμάς για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ως πελάτης. Σε αυτήν την περίπτωση η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για την πλήρωση της σύμβασης ή την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων. Τα δεδομένα σας διαγράφονται μόλις η αποθήκευσή τους δεν χρειάζεται πλέον μετά την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, εκτός και εάν νόμιμες υποχρεώσεις αποθήκευσης μάς υποχρεώνουν σε μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης.

6.2. Επικοινωνία μέσω email σε συνεργάτες

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντάς μας ένα email. Μπορείτε να το στείλετε στη διεύθυνση, για παράδειγμα, info.gr@timocom.cominkasso @timocom.comjobs@timocom.com ή στείλτε σε εξατομικευμένες διευθύνσεις email των υπαλλήλων μας. Τα δεδομένα που λαμβάνουμε στέλνοντας το email σας σε εμάς θα χρησιμοποιηθούν μόνο από εμάς για την απάντηση στο ερώτημά σας. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία, οι πληροφορίες θα διαγραφούν σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

 

7. Επεξεργασία δεδομένων στη διαδικασία αίτησης

Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα από εφαρμογές για διαφημιζόμενες θέσεις καθώς και από αυτόκλητες εφαρμογές.

Όλα τα δεδομένα από την αίτησή σας θα καταγραφούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία προκειμένου να επιλεγούν οι κατάλληλοι υποψήφιοι για τη διαφημιζόμενη θέση σε εμάς. Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε εσείς τα καθορίζετε εσείς, καθώς ξεκινάτε μόνοι σας τη μεταφορά δεδομένων. Τα δεδομένα των αιτούντων μπορούν επίσης να προωθηθούν σε άλλες εταιρείες και προϊσταμένους του ομίλου εταιρειών για σκοπούς λήψης αποφάσεων.

 

8. Χρήση XING και LinkedIn

Στο πλαίσιο της αναζήτησής μας για κατάλληλους υποψηφίους, πραγματοποιούμε έρευνα για το XING και το LinkedIn και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που δημοσιεύονται εκεί από τους πιθανούς υποψηφίους για να ελέγξουμε εάν το άτομο είναι κατάλληλο για εμάς και, εάν είναι απαραίτητο, να επικοινωνήσουμε μαζί μας. Η βάση για την έρευνα είναι το έννομο συμφέρον μας για κάλυψη θέσεων με κατάλληλα άτομα. Έχετε δικαίωμα αντίρρησης. Δεν θα επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα εκτός αυτών των πλατφορμών, εκτός εάν ακολουθήσει διαδικασία αίτησης με τη συγκατάθεσή σας για την αντίστοιχη επεξεργασία.

Εάν υπάρχει εργασιακή σχέση μεταξύ εσάς και εμάς, μπορούμε να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα δεδομένα που παρέχετε. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η επεξεργασία για την πραγματοποίηση της εργασιακής σχέσης. 

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο εάν τα έχετε υποβάλει σε εμάς ώστε να εξετάσουμε την αίτησή σας ή εάν υπάρχει νομική υποχρέωση. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία υποβολής αίτησης, εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση. 

 

9. Χρήση του συστήματος διαχείρισης αιτούντων «Smart Recruiters»

Για διαδικτυακές εφαρμογές, χρησιμοποιούμε το σύστημα διαχείρισης εφαρμογών από την Smart Recruiters GmbH στον ιστότοπό μας, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να υποβάλετε άνετη αίτηση για μια θέση που σας ταιριάζει. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτούνται για αυτό επισημαίνονται χωριστά· οι περαιτέρω πληροφορίες είναι εθελοντικές.

Έχετε την ευκαιρία να υποβάλετε αίτηση για θέσεις που προκηρύσσονται ή με δική σας πρωτοβουλία ή να εγγραφείτε για την ειδοποίηση εργασίας. Θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης σχετικά με μια πλήρη αίτηση ή εγγραφή για την ειδοποίηση εργασίας. 

 

Η αίτησή σας θα σταλεί απευθείας στον υπεύθυνο επικοινωνίας στην TIMOCOM NG GmbH ή/και στις θυγατρικές που είναι υπεύθυνες για τη θέση σας. Η νομική βάση για αυτό είναι το έννομο συμφέρον μας για τη βέλτιστη διανομή της αίτησης στα σωστά άτομα επικοινωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 Παρ. 1, Σ. 1 στοιχείο στ) DSGVO. Καταρχήν, πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν μόνο τα άτομα που το χρειάζονται για τη σωστή επεξεργασία της διαδικασίας αίτησής μας.

Εάν η διαδικασία αίτησης λήξει για εσάς χωρίς να συνάψετε σύμβαση εργασίας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν το αργότερο 6 μήνες μετά την ανακοίνωση της απόφασης. Ο λόγος για αυτό είναι τα άλλα έννομα συμφέροντά μας, π.χ. για την τεκμηρίωση του βάρους απόδειξης και της απόδειξης για πιθανές διαδικασίες σύμφωνα με τον Νόμο για τη Γενική Ίση Μεταχείριση, Άρθρο 6 Παράγραφος 1, Σ. 1 στοιχείο στ) DSGVO.

Εάν θα θέλαμε να σας εξετάσουμε στη διαδικασία υποβολής αίτησης για άλλες πιθανές θέσεις στην εταιρεία παρά την απόρριψη, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων. Τα δεδομένα που παρέχετε θα διαγραφούν ένα χρόνο μετά τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε προγενέστερο χρονικό σημείο. Το ίδιο ισχύει και για τις αυτόκλητες αιτήσεις.

 

10. Chatbot tawk.to

Προσφέρουμε στους επισκέπτες μια συνομιλία στον ιστότοπό μας για να έρθουν σε επαφή μαζί μας και να ενεργοποιήσουν την (προ)συμβατική επαφή. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στο πλαίσιο του αιτήματος συνομιλίας μέσω chatbot και της διεύθυνσης IP σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την απάντηση στο αίτημά σας. Εκτός από τη συνομιλία, έχετε ακόμα την επιλογή να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή μέσω τηλεφώνου/email. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία, τα στοιχεία διαγράφονται. Τα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο ως μέρος της νομικά απαιτούμενης αρχειοθέτησης.

Για να σας παρέχουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας, χρησιμοποιούμε τον πάροχο υπηρεσιών tawk.to inc., 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV, 89119 (USA). 

Θα μεταβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε εισαγάγει και τα δεδομένα της παραγγελίας σας στο tawk.to μόνο εάν έχετε συναινέσει σε αυτό στο παράθυρο συνομιλίας. 

Στη δήλωση προστασίας δεδομένων του tawk.to θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο, το εύρος και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται το tawk.to. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ:

Σύμφωνα με την Ρυθμίσεις cookie Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ανά πάσα στιγμή ή να αρνηθείτε την επεξεργασία δεδομένων. Έχετε την επιλογή να ανακαλέσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς εμάς ανά πάσα στιγμή. Εάν το κάνετε αυτό, θα διαγράψουμε αμέσως όλα τα προσωπικά δεδομένα που μεταβιβάσατε με το αίτημά σας. Επικοινωνήστε με 

 

11. Newsletter

Για να μπορέσετε να εγγραφείτε στην υπηρεσία του ενημερωτικού δελτίου μας μέσω email, χρειαζόμαστε, εκτός της συγκατάθεσής σας σχετικά με την προστασία των δεδομένων, το ονοματεπώνυμό σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, όπου θα αποστέλλεται το ενημερωτικό δελτίο. Οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για να απευθυνθούμε προσωπικά σε εσάς, να σχεδιάσουμε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου και να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε τυχόν απορίες.

Για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη διαδικασία διπλής συμμετοχής, δηλαδή θα σας στείλουμε το ενημερωτικό δελτίο μόνο εάν επιβεβαιώσετε προηγουμένως την εγγραφή σας μέσω ενός email επιβεβαίωσης που σας έχει αποσταλεί για το σκοπό αυτό χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που περιέχεται σε αυτό. Έτσι, θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι μόνο εσείς οι ίδιοι μπορείτε να εγγραφείτε ως κάτοχοι της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο ενημερωτικό δελτίο. 

Μπορείτε να διακόψετε ανά πάσα στιγμή την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του ενημερωτικού δελτίου.

 

12. HubSpot

Χρησιμοποιούμε τη HubSpot στον ιστότοπό μας για τις δραστηριότητες μάρκετινγκ. Η HubSpot είναι μια εταιρεία λογισμικού από τις ΗΠΑ με υποκατάστημά της τη HubSpot Ireland Limited με διεύθυνση 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ιρλανδία.

Χρησιμοποιούμε αυτή την ολοκληρωμένη λύση λογισμικού για τους δικούς μας σκοπούς μάρκετινγκ, δημιουργίας πρωτοβουλιών και εξυπηρέτησης πελατών. Εδώ περιλαμβάνονται το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο προβλέπει την αποστολή ενημερωτικών δελτίων καθώς και αυτοματοποιημένων αποστολών, η δημοσίευση και η υποβολή εκθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διαχείριση επαφών, όπως η τμηματοποίηση χρηστών και το CRM, οι σελίδες προορισμού και οι φόρμες επικοινωνίας.

Το HubSpot χρησιμοποιεί cookies. Η HubSpot αναλύει τις πληροφορίες που συλλέγονται (π.χ. διεύθυνση IP, γεωγραφική θέση, τύπος προγράμματος περιήγησης, διάρκεια της επίσκεψης και σελίδες που προβάλλονται) για λογαριασμό μας, ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε αναφορές σχετικά με την επίσκεψη και τις σελίδες που επισκεφθήκαμε.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιώντας το HubSpot και το περιεχόμενο του ιστότοπού μας αποθηκεύονται σε διακομιστές HubSpot. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, η επεξεργασία σε αυτόν τον ιστότοπο θα πραγματοποιηθεί με σκοπό την ανάλυση του ιστότοπου.

Τα δεδομένα διαγράφονται το συντομότερο δυνατόν από τη στιγμή που δεν απαιτούνται πλέον για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.

Μπορείτε να αντιταχθείτε μόνιμα στη συλλογή δεδομένων από το HubSpot και στη ρύθμιση των cookies αποτρέποντας την αποθήκευση των cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

 

13. Χρήση των cookies

Για τις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία στα πλαίσια της επίσκεψής σας στις ιστοσελίδες μας αποστέλλονται από τον διακομιστή μας στον περιηγητή σας και κρατούνται στον υπολογιστή σας για μετέπειτα κλήση.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα εξής cookies:

 • Προσωρινά cookies (προσωρινή χρήση)

 • Μόνιμα cookies (χρονικά περιορισμένη χρήση)

 • Cookies τρίτων μερών

 • Τοπικά αποθηκευμένα cookies (μόνιμη χρήση)

Τα προσωρινά cookies διαγράφονται αυτόματα, μόλις κλείσετε τον περιηγητή. Εδώ ανήκουν κυρίως τα Session Cookies. Αυτά αποθηκεύουν ένα αποκαλούμενο session id, με το οποίο εκχωρούνται διάφορα ερωτήματα του περιηγητή σας στην κοινή συνεδρία. Έτσι, μπορεί να γίνει εκ νέου αναγνώριση του υπολογιστή σας, μόλις επιστρέψετε στην ιστοσελίδα. Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης.

Τα μόνιμα cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από μία προβλεπόμενη διάρκεια, η οποία μπορεί να διαφέρει αναλόγως το cookie. Μπορείτε να διαγράψετε ανά πάσα στιγμή τα cookies στις ρυθμίσεις ασφαλείας του περιηγητή σας.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη ρύθμιση του περιηγητή σας ανάλογα με τις επιθυμίες σας και να αρνηθείτε την αποδοχήThird-Party-Cookies τρίτων μερών ή όλων των Cookies. Να θυμάστε πάντως ότι σε μία τέτοια περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας.

Τα χρησιμοποιημένα τοπικά αποθηκευμένα cookies δεν καταχωρίζονται από τον περιηγητή σας, αλλά από το Flash-Plug-In σας. Αυτά αποθηκεύουν τα απαραίτητα δεδομένα ανεξαρτήτως του περιηγητή που χρησιμοποιείτε και δεν έχουν αυτόματη ημερομηνία λήξης. Εάν δεν θέλετε να υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Flash cookies, πρέπει να εγκαταστήσετε ένα κατάλληλο πρόσθετο, π.χ. Β. «Καλύτερη προστασία προσωπικών δεδομένων» για το Mozilla Firefox ή το Adobe Flash Killer Cookie για το Google Chrome.

Συγκέντρωση ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σε cookies δεν λαμβάνει χώρα από εμάς σε αυτό το πλαίσιο. Δεν χρησιμοποιούμε, επίσης, τεχνικές, που να συνδέουν τις πληροφορίες που απορρέουν από τα cookies με τα δεδομένα χρήστη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα «Cookies» θα βρείτε στην πύλη του Τεχνικού Πανεπιστημίου Βερολίνου:https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies.

14. Ανάλυση ιστού

Για εμάς είναι πολύ σημαντική η όσο το δυνατόν ιδανικότερη διαμόρφωση των ιστοσελίδων μας, ώστε να είναι ελκυστικές για τους επισκέπτες μας. Γι’ αυτό και χρειάζεται να γνωρίζουμε ποια μέρη αυτών φτάνουν στους επισκέπτες μας. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζουμε τις ακόλουθες αναγνωρισμένες τεχνολογίες.

14.1. Παρακολούθηση μετατροπών

Η παρακολούθηση μετατροπών («Conversion Tracking») μας δίνει τη δυνατότητα να στοχεύουμε συγκεκριμένες ομάδες για διαφημίσεις στο Google, το Facebook, τη Microsoft και το LinkedIn. Έτσι, οι πελάτες μας μπορούν να ενημερώνονται στοχευμένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις προσφορές μας.

Για την παρακολούθηση μετατροπών, κρυπτογραφημένα δεδομένα χρήστη (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις email, διευθύνσεις, αναγνωριστικά για συγκεκριμένους πελάτες) κοινοποιούνται στον εκάστοτε φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας. Δημιουργούμε λίστες με υπάρχουσες επαφές και τις μεταφορτώνουμε στους χειριστές των πλατφορμών μέσω των αντίστοιχων λογαριασμών. Πριν από τη μεταφόρτωση, η λίστα κατακερματίζεται τοπικά στο πρόγραμμα περιήγησης και μόνο τότε μεταδίδεται.

Εάν ένας χρήστης εγγραφεί στον ιστότοπό μας και το cookie είναι ενεργό, ο εκάστοτε χειριστής της πλατφόρμας και εμείς μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι ένας χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και προωθήθηκε σε αυτήν τη σελίδα. Ωστόσο, δεν λαμβάνουμε καμία πληροφορία με την οποία οι χρήστες μπορούν να ταυτοποιηθούν προσωπικά. Λαμβάνουμε μόνο στατιστικές αξιολογήσεις από τον αντίστοιχο χειριστή της πλατφόρμας για τη μέτρηση της επιτυχίας του διαφημιστικού μας υλικού.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία ανά πάσα στιγμή μέσω του εργαλείου Consent-Tool. Η νομιμότητα της επεξεργασίας που διενεργείται βάσει της συγκατάθεσης μέχρι το σημείο της ανάκλησης δεν θίγεται από την ανάκληση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη για να ελέγξετε εάν τα cookies διαφήμισης έχουν οριστεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας από τον αντίστοιχο πάροχο πλατφόρμας και να τα απενεργοποιήσετε.

Περισσότερες πληροφορίες για τις αντίστοιχες υπηρεσίες των χειριστών των πλατφορμών μπορείτε να βρείτε εδώ:

(1) Google Ads Enhanced Conversions und Google Ads Offline Conversions

Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited.

(2) Facebook Ads Offline Conversions

Ο πάροχος είναι το Facebook Inc.

(3) Microsoft Ads

Ο πάροχος είναι η Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ. Πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στην Microsoft θα βρείτε εδώ.

(4) LinkedIn Ads Offline Conversions

Ο πάροχος είναι η LinkedIn Corporation.

(5) Google AdWords Conversion-Tracking

Ως πελάτης του Google AdWords, χρησιμοποιούμε επίσης την Google Conversion-Tracking. Εάν έχετε φτάσει στο κατάστημά μας μέσω μιας διαφήμισης Google (AdWords - διαφήμιση πάνω/δίπλα στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google), η Google θα ορίσει ένα άλλο cookie στον υπολογιστή σας, το λεγόμενο cookie. conversion cookie. Αυτό το cookie δεν χρησιμεύει στην προσωπική σας αναγνώριση, απλά μας επιτρέπει την αντιπαραβολή των παραπομπών στην ιστοσελίδα μας μέσω των διαφημιστικών προβολών της Google και των αγοραστικών αποφάσεων για τα προσφερόμενα προϊόντα μας.

Για αυτό το cookie η Google δεν προσφέρει προς το παρόν κανένα Opt-Out-Cookie. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση του conversion cookie επίσης μέσω ανάλογης ρύθμισης του περιηγητή σας ή με τη χρήση πρόσθετων plugin του περιηγητή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την «παρακολούθηση μετατροπών» Conversion-Tracking του Google AdWords θα βρείτε στη σελίδα:https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=el

(6) Google Tag Manager

Ο Google Tag Manager είναι ένα εργαλείο για την ενσωμάτωση Tags και διασφαλίζει ότι ενεργοποιούνται αυτά τα Tags, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να συλλέγουν δεδομένα. Ο Google Tag Manager δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Εάν έχετε απενεργοποίηση σε επίπεδο domaine ή cookie, αυτό παραμένει για όλες τα Tags παρακολούθησης που εφαρμόζονται με τον Google Tag Manager.

(7) Google Analytics

Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε την Google Analytics, μία υπηρεσία ανάλυσης ιστοσελίδων της Google. Η Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας επιτρέποντάς μας μία ανάλυση της χρήσης των ιστοσελίδων. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση από εσάς των ιστοσελίδων μας μεταβιβάζονται κατά κανόνα σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Έχουμε ενεργοποιήσει στις ιστοσελίδες μας την ανωνυμοποίηση IP. Έτσι, η διεύθυνση IP σας συντομεύεται από την Google εντός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβατικά κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν από τη μεταβίβαση. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες κατ’ εντολή μας για να αξιολογήσει τη χρήση των ιστοσελίδων εκ μέρους σας, ώστε να συντάξει εκθέσεις για τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας και να μας προσφέρει περαιτέρω υπηρεσίες, που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και τη χρήση του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται στα πλαίσια του Google Analytics από τον περιηγητή σας δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies μέσω ανάλογης ρύθμισης στο λογισμικό του περιηγητή σας. Μπορείτε, επίσης, να εμποδίσετε την καταγραφή των δεδομένων που παράγονται από το cookie (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας), καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το plugin περιηγητή που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Η χρήση εναλλακτικών plugins ή η απενεργοποίηση όλων των cookies στις ρυθμίσεις του περιηγητή σας εμποδίζει, επίσης, την ανάλυση της συμπεριφοράς σας ως χρήστη.

Εναλλακτικά, μπορείτε να εναντιωθείτε στη χρήση των δεδομένων σας από την Google με τον ακόλουθο σύνδεσμο. Χρησιμοποιείται ένα Opt-Out-Cookie, το οποίο εμποδίζει τη μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας κατά την επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας: Απενεργοποίηση Google Analytics .

Προσοχή: Εάν διαγράψετε τα cookies σας, διαγράφεται μαζί και το Opt-Out-Cookie και ενδεχομένως να πρέπει να το ενεργοποιήσετε εκ νέου.

14.2. Sistrix 

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τα εργαλεία ανάλυσης ιστού της εταιρείας SISTRIX GmbH Πρόκειται για αναλυτικά εργαλεία για τη βελτίωση της δυνατότητας εύρεσης του ιστοτόπου μας στις μηχανές αναζήτησης. Στο πλαίσιο αυτό, συλλέγονται και αποθηκεύονται μόνο δεδομένα λέξεων-κλειδιών, τομέων και αναζήτησης. Δεν πραγματοποιείται συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://sistrix.de/sistrix/προστασία δεδομένων.

14.3. Mouseflow

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τα εργαλεία ανάλυσης ιστού από το Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Κοπεγχάγη, Δανία, για να καταγράφουμε τυχαία επιλεγμένες μεμονωμένες επισκέψεις (μόνο με ανώνυμες διευθύνσεις IP). Έτσι, δημιουργείται ένα πρωτόκολλο καταγραφής των κινήσεων του ποντικιού, των κλικ του ποντικιού και της αλληλεπίδρασης με το πληκτρολόγιο, με σκοπό οι μεμονωμένες επισκέψεις στον εν λόγω χώρο να αναπαράγονται τυχαία ως «Session-Replays», να αξιολογούνται με τη μορφή «θερμοχαρτών» και να προκύπτουν πιθανές βελτιώσεις για τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τη Mouseflow δεν είναι προσωπικά και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα αποθηκεύονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός της ΕΕ.

Εάν δεν επιθυμείτε την καταγραφή από τη Mouseflow, μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις σε οποιονδήποτε ιστότοπο που χρησιμοποιεί το Mouseflow στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://mouseflow.com/opt-out/.

15. Συνδεδεμένες υπηρεσίες


Για τη διαμόρφωση της ιστοσελίδας μας και τη διάθεση πρόσθετων λειτουργιών προσφέρουμε τις ακόλουθες εξωτερικές υπηρεσίες.

15.1. YouTube

Ορισμένες αναρτήσεις στις ιστοσελίδες μας περιέχουν, επίσης, βίντεο YouTube του καναλιού μας. Κατά βάση τα βίντεο YouTube συνδέονται στις ιστοσελίδες μας στη διευρυμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων (εσωτερική λειτουργία YouTube), ώστε αρχικά να μην διαβιβάζονται cookies από το YouTube στον περιηγητή σας και, έτσι, να μην αποθηκεύονται πληροφορίες για εσάς στο YouTube. Αυτό όμως ισχύει μόνο για όσο δεν βλέπετε τα βίντεο. Ανεξάρτητα του εάν θα δείτε ένα βίντεο ή όχι, η διεύθυνση IP σας μεταβιβάζεται στο YouTube και στο Google Doubleclick. Εάν, παράλληλα με την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας, έχετε συνδεθεί και στο YouTube με έναν υπάρχοντα λογαριασμό χρήστη, το YouTube ενδέχεται να μπορεί να εκχωρήσει και την επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας στην συμπεριφορά σας ως χρήστη. Επισημαίνουμε ότι ως προμηθευτές των ιστοσελίδων μας δεν λαμβάνουμε γνώση του περιεχομένου των διαβιβαζομένων δεδομένων, καθώς και της χρήσης τους από το YouTube, ούτε και έχουμε τη δυνατότητα να περιορίσουμε περαιτέρω τη μεταβίβαση των δεδομένων στο YouTube και τους συνεργάτες του.

Προμηθευτής είναι η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Weitere Informationen zum Datenschutz bei der YouTube Inc. finden Sie unter: https://www.google.com/intl/el/policies/privacy.

15.2. Vimeo

Έχουμε ενσωματώσει βίντεα στον ιστότοπό μας, τα οποία είναι αποθηκευμένα και μπορούν να προβληθούν στην πλατφόρμα Vimeo. . Χρησιμοποιούμε βίντεο Vimeo ειδικά δημιουργημένα και ενσωματωμένα από εμάς με την «επονομαζόμενη ονομασία „Do-No-Track-Ονομασία“. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα σας που αναφέρονται στην Παράγραφο 2 μεταφέρονται στις ΗΠΑ μόνο μέσω του προγράμματος περιήγησης / Vimo-Plugin ακόμη και εάν γίνεται αναπαραγωγή του βίντεο (π.χ. κλικ στο κουμπί έναρξης). Το κλικ στο βίντεο και η σχετική αναπαραγωγή του βίντεο συνιστά ηλεκτρονική συγκατάθεση σύμφωνα με το Άρθρο 7 σε συνδυασμό με το Άρθρο 49 Παρ. 1 γρ. α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων cookies https://www.timocom.gr/#uc-central-modal-show.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το Vimeo λαμβάνει πληροφορίες ότι έχετε πρόσβαση στην αντίστοιχη υποσελίδα και τα δεδομένα που καθορίζονται στην ενότητα «Πληροφοριακή χρήση». Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν διαθέτετε λογαριασμό χρήστη στο Vimeo ή όχι. Εάν διαθέτετε λογαριασμό χρήστη στο Vimeo και είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο Vimeo κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, αυτά τα δεδομένα εκχωρούνται απευθείας στον λογαριασμό χρήστη σας. Εάν δεν επιθυμείτε τη συγχώνευση των δεδομένων με τον λογαριασμό χρήστη σας, πρέπει να αποσυνδεθείτε πριν ενεργοποιήσετε το κουμπί.

Το Vimeo χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για τη δημιουργία προφίλ χρηστών, αλλά και για διαφημιστικούς σκοπούς, έρευνες αγοράς ή για να προσαρμόσει τον ιστότοπό του σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. Το Vimeo με τη σειρά του διαβιβάζει και μοιράζεται τα δεδομένα σας με άλλους τρίτους παρόχους. Έχετε τη δυνατότητα να αντιταχθείτε στη δημιουργία τέτοιων προφίλ χρήσης. Ωστόσο, πρέπει να απευθύνετε αυτήν την ένσταση απευθείας στο Vimeo (Vimeo, Inc., Υπόψη: Data Protection Officer, 555 West 18th Street, New York, New York 10011; Privacy@vimeo.com

Tο Vimeo συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας όσον αφορά τη συλλογή, χρήση, διαβίβαση, αποθήκευση και άλλη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 46 του ΓΚΠΔ.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων του Vimeo. Περισσότερα δικαιώματα, επιλογές ρύθμισης και άλλες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:https://vimeo.com/privacy.

 

16. Σύνδεσμοι μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Μέσα στους ιστότοπούς μας υπάρχουν σύνδεσμοι προς το Facebook, το Twitter, το Xing, το LinkedIn και το Instagram. Εδώ δεν πρόκειται για plugins των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά μόνο για μία σύνδεση στις προσφορές μας εντός αυτών των μέσων. Εάν κάνετε κλικ σε έναν από αυτούς τους συνδέσμους, η διεύθυνση IP σας θα μεταδοθεί στον χειριστή της αντίστοιχης πλατφόρμας. Εάν χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις υπηρεσίες και συνδεθείτε με τον συγκεκριμένο λογαριασμό σας, μπορούν να καταγραφούν, υπό προϋποθέσεις, και στοιχεία για τη συμπεριφορά αναζήτησης εκ μέρους σας από τους χειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η μεταβίβαση της διεύθυνσης IP σας στους χειριστές των ιστοσελίδων είναι τεχνικώς απαραίτητη και ισχύει για όλες τις ιστοσελίδες.

 

17. Plugins μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιούμε προς το παρόν τα εξής plugins μέσων κοινωνικής δικτύωσης:

17.1. Facebook-Plugins

Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα plugins του Facebook από το σήμα του Facebook ή το κουμπί «Μου αρέσει» στη σελίδα μας. }

Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας, δημιουργείται μέσω του plugin μία απευθείας σύνδεση μεταξύ του περιηγητή σας και του διακομιστή του Facebook. Έτσι, το Facebook λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε επισκεφτεί τις ιστοσελίδες μας με τη διεύθυνση IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί του Facebook «Like», ή «Η σελίδα μου αρέσει» ή και στο κουμπί «Κοινοποίηση», ενώ έχετε συνδεθεί με τον λογαριασμό σας του Facebook, μπορείτε να συνδεθείτε με τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας (του Facebook) στο προφίλ σας στο Facebook και/ή να τα κοινοποιήσετε σε άλλους χρήστες του Facebook. Έτσι, το Facebook μπορεί να καταχωρήσει την επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας στον δικό σας λογαριασμό χρήστη στο Facebook. Επίσης, μπορούν να αποσταλούν και άλλα cookies από το Facebook στον περιηγητή σας. Επισημαίνουμε ότι ως προμηθευτές των ιστοσελίδων μας δεν λαμβάνουμε γνώση του περιεχομένου των διαβιβαζομένων δεδομένων, καθώς και της χρήσης τους από το Facebook. Εάν δεν επιθυμείτε την εκχώρηση της επίσκεψης στις ιστοσελίδες μας από το Facebook στον δικό σας λογαριασμό χρήστη στο Facebook, τότε αποσυνδεθείτε πρώτα από το Facebook.

17.2. Instagram

Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μια σελίδα στον ιστότοπό μας που περιέχει μια προσθήκη Instagram, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τους Servers του Instagram. Έτσι, το Instagram λαμβάνει την πληροφορία ότι ο περιηγητής σας έχει ανοίξει την αντίστοιχη σελίδα του ιστοτόπου μας, ακόμη και εάν δεν έχετε προφίλ στο Instagram ή δεν είστε εκείνη τη στιγμή συνδεδεμένοι στο Instagram. Αυτές οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) μεταβιβάζονται από τον περιηγητή σας απευθείας σε έναν διακομιστή του Instagram στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Εάν έχετε συνδεθεί στο Instagram, το Instagram μπορεί να καταχωρήσει την επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας στον δικό σας λογαριασμό στο Instagram. Όταν αλληλεπιδράτε με τα plugins, για παράδειγμα πατήσετε το κουμπί του «Instagram», αυτή η πληροφορία μεταβιβάζεται επίσης απευθείας σε έναν διακομιστή του Instagram και αποθηκεύεται εκεί. Οι πληροφορίες δημοσιεύονται, επίσης, στον προσωπικό σας λογαριασμό στο Instagram και προβάλλονται εκεί στις επαφές σας. 

Εάν δεν επιθυμείτε την ταξινόμηση των δεδομένων που συλλέγονται από το Instagram μέσω του ιστοτόπου μας στον προσωπικό σας λογαριασμό στο Instagram, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Instagram πριν από την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να αποτρέψετε εντελώς τη φόρτωση των plugins του Instagram και με Add-Ons για τον περιηγητή σας, π.χ. με τις εφαρμογές script blocker.

17.3. Twitter

Με τη χρήση του Twitter και της λειτουργίας «Re-Tweet», οι ιστοσελίδες που έχετε επισκεφτεί συνδέονται με τον λογαριασμό σας στο Twitter και γνωστοποιούνται σε άλλους χρήστες. Παράλληλα, μεταβιβάζονται και δεδομένα στο Twitter. Επισημαίνουμε ότι ως προμηθευτές των ιστοσελίδων μας δεν λαμβάνουμε γνώση του περιεχομένου των διαβιβαζομένων δεδομένων, καθώς και της χρήσης τους από το Twitter. 

17.4. XING (Share-Button)

Με κάθε άνοιγμα μίας εκ των ιστοσελίδων μας, που περιέχει λειτουργίες του Xing, δημιουργείται μία σύνδεση στους διακομιστές του Xing. Αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων δεν γίνεται σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε. Η διεύθυνση IP σας δεν αποθηκεύεται και η συμπεριφορά χρήση σας δεν αναλύεται.

17.5. LinkedIn

Με κάθε άνοιγμα μίας εκ των ιστοσελίδων μας, που περιέχει λειτουργίες του LinkedIn, δημιουργείται μία σύνδεση στους διακομιστές του LinkedIn. Έτσι, το LinkedIn λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε επισκεφτεί τις ιστοσελίδες μας με τη διεύθυνση IP σας. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί «Κοινοποίηση» του LinkedIn και είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο LinkedIn, το LinkedIn μπορεί να καταχωρήσει την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας στον λογαριασμό χρήστη σας. Επισημαίνουμε ότι ως προμηθευτές των ιστοσελίδων μας δεν λαμβάνουμε γνώση του περιεχομένου των διαβιβαζομένων δεδομένων, καθώς και της χρήσης τους από το LinkedIn.

17.6. YouTube

Όταν επισκέπτεστε έναν από τους ιστότοπούς μας που είναι εξοπλισμένος με μια προσθήκη YouTube, δημιουργείται μια σύνδεση με Servers YouTube. Έτσι, ο χειριστής του YouTube ενημερώνεται για το ποιες ιστοσελίδες μας έχετε επισκεφτεί.

Εάν είστε ταυτόχρονα συνδεδεμένοι στο YouTube, ο χειριστής του YouTube μαθαίνει περισσότερα για τη συμπεριφορά αναζήτησης σας. Εάν δεν το επιθυμείτε, αποσυνδεθείτε προηγουμένως από το YouTube. Επισημαίνουμε ότι ως προμηθευτές των ιστοσελίδων μας δεν λαμβάνουμε γνώση του περιεχομένου των διαβιβαζομένων δεδομένων, καθώς και της χρήσης τους από το YouTube.

Προμηθευτής είναι η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στην YouTube Inc. θα βρείτε στη σελίδα: https://www.google.com/intl/el/policies/privacy

 

18. Online παρουσίες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διατηρούμε διαδικτυακές παρουσίες στα κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn και Xing. Οι αντίστοιχοι φορείς εκμετάλλευσης των δικτύων και των πλατφορμών και η TIMOCOM είναι από κοινού υπεύθυνοι για την επεξεργασία δεδομένων εντός αυτών των δικτύων και πλατφορμών.

Σας δίνουμε τη δυνατότητα να σχολιάζετε τις αναρτήσεις μας, να υποβάλετε αξιολογήσεις ή να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να διαγράψετε ανά πάσα στιγμή τις αναρτήσεις σας από την fanpage μας στο Facebook και τις άλλες πλατφόρμες.

Το Facebook και άλλες πλατφόρμες αποθηκεύουν τα δεδομένα σας ως προφίλ και τα χρησιμοποιούν για διαφημιστικούς σκοπούς, για την έρευνα αγοράς και/ή τη διαμόρφωση των ιστοσελίδων τους σύμφωνα με τις ανάγκες. Μία τέτοια ανάλυση γίνεται κυρίως (ακόμη και για μη συνδεδεμένους χρήστες) για την παροχή διαφήμισης σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και για την ενημέρωση άλλων χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις δραστηριότητές τους στις ιστοσελίδες μας. Έχετε το δικαίωμα ένστασης κατά της δημιουργίας αυτών των προφίλ χρηστών, το οποίο όμως θα πρέπει να το υποβάλετε στο Facebook, βλ. Οδηγία περί Δεδομένων του Facebook.

 

19. Ubermetrics

Το Ubermetrics είναι μια λύση ευφυΐας περιεχομένου που αναλύει και φιλτράρει πλήρως αυτόματα μεγάλες ποσότητες κειμένου.

Η Ubermetrics Delta επεξεργάζεται αποκλειστικά δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες. Μέσω της ροής ειδήσεων της διεπαφής ιστού της Ubermetrics, οι δημοσιεύσεις που σχετίζονται με την TIMOCOM παρατίθενται σύμφωνα με τις λέξεις-κλειδιά που είναι αποθηκευμένες. Τα ονόματα ή τα ψευδώνυμα των ατόμων που δημοσίευσαν το κείμενο υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα εφαρμόσθηκαν ειδικά για τη χρήση αυτού του λογισμικού στην TIMOCOM. 

Η επεξεργασία δεδομένων περιορίζεται επίσης στην περίοδο που απαιτείται για ουσιαστική χρήση και αξιολόγηση των δεδομένων, έτσι ώστε τα δεδομένα να διαγράφονται το αργότερο στο τέλος του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους.

Δεν υπάρχει μεταφορά δεδομένων ή φιλοξενία δεδομένων σε τρίτες χώρες.

 

20. Online διαφήμιση ανάλογα με τη χρήση

20.1 Facebook Remarketing / Retargeting

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί προσαρμοσμένα είδη κοινού του Facebook από το κοινωνικό δίκτυο Facebook. Αυτό το εικονοστοιχείο του Facebook σάς σηματοδοτεί ανώνυμα ως επισκέπτη στον ιστότοπό μας. Εάν στη συνέχεια συνδεθείτε στο Facebook, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για την παροχή στοχευμένων διαφημίσεων στο Facebook. Ως διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας, δεν λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς ως επισκέπτη ή σχετικά με τα δεδομένα σας στο Facebook. Ως επισκέπτης στον ιστότοπό μας, έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα Facebook Custom Audiences 

20.2. LinkedIn

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ανάλυσης και παρακολούθησης μετατροπών [Conversion Tracking] της πλατφόρμας LinkedIn. Με την ως άνω τεχνολογία του LinkedIn μπορεί να προβληθεί σε εσάς σχετική και βασιζόμενη στα ενδιαφέροντά σας διαφήμιση. Επίσης, λαμβάνουμε ενημέρωση και συγκεντρωτικές και ανώνυμες εκθέσεις των δραστηριοτήτων προβολής από το LinkedIn σχετικά με το πως αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στο LinkedIn θα βρείτε στη σελίδα: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Μπορείτε να υποβάλετε ένσταση κατά της ανάλυσης της συμπεριφοράς χρήσης εκ μέρους από το LinkedIn, καθώς και της προβολής προτάσεων βασιζόμενων στα ενδιαφέροντα σας («Opt-Out»). Για τον σκοπό αυτό, κάντε κλικ στο πεδίο «Άρνηση LinkedIn» (για μέλη του LinkedIn) ή «Άρνηση» (για λοιπούς χρήστες) στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

21. Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σε κράτη εκτός ΕΕ και ΕΟΧ

Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σε κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν λαμβάνει χώρα, με εξαίρεση τις εφαρμογές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Twitter, LinkedIn και Instagram.

 

22. Νομικές βάσεις για την επεξεργασία των δεδομένων

Εδώ παρατίθεται μια σύνοψη των νομικών βάσεων για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

22.1 Ενημερωτική χρήση

Η επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία μας κοινοποιεί αυτόματα ο περιηγητής σας, γίνεται στα πλαίσια του συμφέροντός μας, προκειμένου να μπορούμε να σας εμφανίσουμε τις ιστοσελίδες.

 • Άρθρο 6 Παρ. 1 Στ. στ) ΓΚΠΔ

22.2. Έντυπο επικοινωνίας και εγγραφή

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την πλήρωση μίας σύμβασης, της οποίας το συμβατικό μέρος είναι το υποκείμενο των δεδομένων, ή για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων, κατόπιν αίτησης του υποκειμένου των δεδομένων.

 • Άρθρο 6 Παρ. 1 Στ. β) ΓΚΠΔ

22.3. Newsletter

Η επίδοση του ενημερωτικού δελτίου μας γίνεται σύμφωνα με την προσωπική συγκατάθεσή σας.

 • Άρθρο 6 Παρ. 1 Στ. α) ΓΚΠΔ

22.4. Ανάλυση ιστού, online διαφήμιση ανάλογα με τη χρήση και ενσωμάτωση εξωτερικών υπηρεσιών

Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας διακόπτοντας έτσι την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου.

Για λόγους διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή διαμόρφωσης των ιστοσελίδων σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, αναλύουμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών μας προς δικό μας όφελος.

 • Άρθρο 6 Παρ. 1 Στ. στ) ΓΚΠΔ

22.5. Online παρουσίες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αυτή η νομική βάση ισχύει για το Google Analytics, το eTracker, το Google AdWords, το Bing Ads, το Facebook Remarketing/Retargeting, την ανάλυση LinkedIn (διαφήμιση με βάση τη χρήση στο διαδίκτυο).

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών γίνεται βάσει των έννομων συμφερόντων μας για την αποτελεσματική πληροφόρηση των χρηστών και την επικοινωνία μαζί τους κατά το Άρθρο 6 Παρ. 1 Στ. στ) ΓΚΠΔ. Εάν οι χρήστες παρακαλούνται από τους εκάστοτε προμηθευτές για συγκατάθεση στην επεξεργασία δεδομένων (δηλ. την έγκρισή τους π.χ. για το κλικάρισμα ενός κουτιού ελέγχου ή την επιβεβαίωση ενός κουμπιού), ως νομική βάση της επεξεργασίας ισχύει το Άρθρο 6 Παρ. 1 Στ. α), Άρθρο 7 ΓΚΠΔ.

22.6. Ασφάλεια δεδομένων

Εφαρμόζουμε, επιπλέον, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, που προκύπτουν ή συλλέγονται, ειδικά κατά της τυχαίας ή σκόπιμης παραποίησης, απώλειας, καταστροφής ή επίθεσης αναρμόδιων ατόμων. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται διαρκώς σύμφωνα με την τεχνολογική εξέλιξη.

Η μεταβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας με τη βοήθεια εντύπων επικοινωνίας κωδικοποιείται μέσω της τεχνικής SSL (https), ώστε να αποτρέπονται προσβάσεις αναρμόδιων τρίτων.

22.7. Υπηρεσία είσπραξης οφειλών / Πληροφορίες φερεγγυότητας / Πιστωτικά γραφεία

(1) Προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες είσπραξης χρεών Inkasso στην αγορά μας. Η υπηρεσία προσφέρεται απευθείας από την TIMOCOM σε όλους τους πελάτες της TIMOCOM ως πρόσθετη υπηρεσία.

(2) Η επισκόπηση παραγγελίας περιέχει πληροφορίες για τον πιστωτή (επωνυμία εταιρείας, TIMOCOM ID), πληροφορίες για τον οφειλέτη (επωνυμία εταιρείας, TIMOCOM ID (εάν υπάρχει), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένης της χώρας (αν δεν έχει καθοριστεί TIMOCOM ID), τον αριθμό τιμολογίου, την ημερομηνία τιμολογίου, το εκκρεμές ποσό, το νόμισμα, τη σήμανση ως υπολειπόμενο ποσό (μόνο εάν υπάρχει) και τον λόγο της απαίτησης προς την TIMOCOM, ώστε να εφαρμοστεί η υπηρεσία είσπραξης και η διεκπεραίωση της αντίστοιχης υπόθεσης. Η TIMOCOM συλλέγει, επίσης, πληροφορίες φερεγγυότητας από πιστωτικά γραφεία ή καθορίζει διευθύνσεις, προκειμένου να προσεγγίσει τον οφειλέτη και να προστατεύσει τον πιστωτή από στάσεις πληρωμών. Η νομική βάση για αυτό είναι το Άρθρο 6 Παρ. 1 Εδ. 1 Γρ. β) και Γρ. στ) του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση της σύμβασης, επεξεργασία δεδομένων με βάση το έννομο συμφέρον του πιστωτή).

Αποθηκεύουμε τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία είσπραξης οφειλών, δηλαδή για όσο διάστημα υφίσταται η εκκρεμή αξίωση και η επεξεργασία ως μέρος της δραστηριότητας είσπραξης οφειλών. Στη συνέχεια, θα αποκλείσουμε τα δεδομένα και θα τα διαγράψουμε οριστικά μετά τη λήξη των νόμιμων περιόδων διατήρησης. Η νομική βάση για αυτό είναι το Άρθρο 17 Παρ. 3 Γρ. β) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το § 35 Παρ. 3 του BDSG [Ομοσπονδιακός Νόμος για την Προστασία Δεδομένων].

(3) Σε περίπτωση που λάβουμε δεδομένα από πιστωτικούς οργανισμούς ή γραφεία είσπραξης, χρησιμοποιούμε επίσης πιστωτική βαθμολογία εάν κριθεί απαραίτητο. Υπολογίζεται η πιθανότητα με την οποία ένας πελάτης θα εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις πληρωμής. Η πιστωτική βαθμολογία βασίζεται σε μια μαθηματικά και στατιστικά αναγνωρισμένη και δοκιμασμένη μέθοδο.

Συνεργαζόμαστε με τα ακόλουθα πιστωτικά γραφεία και γραφεία είσπραξης:

Bisnode; Creditreform; companycheck ; Confidas; Creditsafe; Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.; Fonceta OY; Informa; Innolva ; KRD ; KSV1870 Holding AG; Proff Aksjeselskap; Proff Aktiebolag; Schufa; Virk; Wáberer Hungária Biztosító Zrt. Αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα του ελέγχου φερεγγυότητας για ένα έτος. Η νομική βάση για αυτές τις επεξεργασίες δεδομένων είναι το Άρθρο 6 Παρ. 1 Εδ. 1 Γρ. β) του ΓΚΠΔ.

(4) Διαβιβάζουμε επίσης στην SCHUFA Holding AG ή στην Creditreform Düsseldorf προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ως μέρος της συμβατικής σχέσης σχετικά με την αίτηση, εκτέλεση και τον τερματισμό της ίδιας, καθώς και δεδομένα σχετικά με μη συμβατική ή δόλια συμπεριφορά. Η νομική βάση για αυτές τις διαβιβάσεις είναι το Άρθρο 6 Παρ. 1 Εδ. 1 Γρ. β) και στ) του ΓΚΠΔ.

Η SCHUFA και η Creditreform Düsseldorf επεξεργάζονται τα δεδομένα που λαμβάνονται και τα χρησιμοποιούν επίσης για σκοπούς πιστωτικής βαθμολόγησης προκειμένου να παρέχουν στους συμβατικούς εταίρους τους στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στην Ελβετία και πιθανώς σε άλλες τρίτες χώρες (εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει απόφαση επάρκειας σχετικά με αυτές) πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών προσώπων. Ανεξάρτητα από τη βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας, η SCHUFA υποστηρίζει τους συμβατικούς εταίρους της δημιουργώντας προφίλ για τον εντοπισμό ευδιάκριτων γεγονότων (π.χ. με σκοπό την πρόληψη της απάτης στις ταχυδρομικές παραγγελίες). Για τον σκοπό αυτό, αναλύονται ερωτήματα από συμβατικούς εταίρους της SCHUFA, προκειμένου να ελεγχθούν για πιθανές διαφορές. Αυτός ο υπολογισμός, ο οποίος πραγματοποιείται μεμονωμένα για τον εκάστοτε συμβατικό εταίρο, μπορεί επίσης να περιλαμβάνει δεδομένα διεύθυνσης, πληροφορίες για το εάν και με ποια λειτουργία υπάρχει καταχώριση δημόσιου προσώπου με αντίστοιχα προσωπικά δεδομένα σε γενικά προσβάσιμες πηγές, καθώς και συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της SCHUFA. Αυτή η διαδικασία δεν επηρεάζει την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας και τη βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας. Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες της SCHUFA και της Creditreform Düsseldorf μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.schufa.de/datenschutz bzw. www.creditreform.de/duesseldorf/datenschutz.

Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων είναι το Άρθρο 6 Παρ. 1 Εδ. 1 Γρ. στ) του ΓΚΠΔ.

 

23. Τα δικαιώματά σας: Ενημέρωση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός

Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα δωρεάν ενημέρωσης για τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας ή ένστασης κατά της επεξεργασίας, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, εφόσον υφίστανται οι εκάστοτε προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε ανά πάσα στιγμή σε εμάς ή και μέσω email στους εξωτερικούς μας υπεύθυνους προστασίας δεδομένων (για στοιχεία επικοινωνίας βλ. επάνω).

Παράλληλα, έχετε το δικαίωμα υποβολής μίας ένστασης στην αρμόδια για εμάς εποπτική αρχή.

Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για μία συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Βασικά χρειαζόμαστε τη συγκατάθεση μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ. για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου.

23.1. Δυνατότητα ένστασης και ανάκλησης

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του DSGVO. Ενημερώστε μας για την ένστασή σας ως προς την αποθήκευση των δεδομένων σας σε αναφορές στέλνοντας ένα μήνυμα στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται.

Από την ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται έως την ανάκληση.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η TIMOCOM δυστυχώς δεν μπορεί να επηρεάσει τις μεθόδους παρακολούθησης ιστού των πλατφορμών κοινωνικών μέσων εκτός του ιστότοπού μας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων των φορέων εκμετάλλευσης των πλατφορμών. Μπορείτε να δηλώσετε τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων σας για την αποτροπή αυτών των μεθόδων παρακολούθησης ιστού απευθείας στους φορείς εκμετάλλευσης κοινωνικών μέσων. Η TIMOCOM θα διαβιβάσει τις ερωτήσεις απευθείας στον φορέα λειτουργίας της πλατφόρμας σε περίπτωση που διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας.

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προς εμάς και τις πλατφόρμες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν:

 • Δικαίωμα πληροφόρησης,

 • Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής,

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,

 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων,

 • Δικαίωμα προσφυγής σε μία εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων.

Για μία λεπτομερή απεικόνιση των εκάστοτε επεξεργασιών και των δυνατοτήτων ένστασης (Opt-Out) παραθέτουμε τα κάτωθι συνδεδεμένα στοιχεία των προμηθευτών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, πάντως, είναι προτιμότερη η απευθείας επικοινωνία με την Facebook Ireland Ltd. ή τις άλλες πλατφόρμες, καθώς εμείς δεν έχουμε πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, ούτε και μπορούμε να επηρεάσουμε όλες τις επεξεργασίες δεδομένων εντός της Facebook και των λοιπών μέσων. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας κατά της Facebook και των λοιπών μέσων, πάντως, θα σας υποστηρίξουμε με χαρά.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)

Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ιρλανδία)

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland)

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland)

top