• Βυτίο

    Βυτίο είναι ένα δοχείο για την αποθήκευση υγρών, συνήθως με τη μορφή ορθογωνίου ή κυλίνδρου.

Γίνετε Insider της βιομηχανίας

Εγγραφείτε εδώ και λαμβάνετε τακτικά σχετικά άρθρα που θα διευκολύνουν την καθημερινή σας εργασία και θα διευρύνουν τους επιχειρηματικούς σας ορίζοντες.


Εγγραφή στο Newsletter

top