Τώρα μπορείτε να σχεδιάσετε τις διαδικασίες μεταφοράς και εφοδιαστικής σας με σύντομο και απλό τρόπο. Είτε πρόκειται για έναρξη μεταφοράς, υλοποίηση ή διαχείριση παραγγελιών, στο Smart Logistics System από την TIMOCOM βρείτε τη σωστή εφαρμογή για την Ανάγκη και τον βαθμό ψηφιοποίησης.

Hμερομηνία Fix

Μια ημερομηνία Fix είναι όταν ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται στη συμφωνία μιας εντολής φόρτωσης, με την οποία το όχημα φορτώνεται ή εκφορτώνεται. Η προθεσμία αυτή είναι τότε μέρος της συμβατικής υποχρέωσης.

Οι ορολογία
Fix ημερομηνία αντικαθιστά το παλαιό όρο «καθορισμένη ημερομηνία». Ο όρος είναι η «ημερομηνία Fix».

Kαθημερινή πρακτική
Ημερομηνίες Fix που έχουν συμφωνηθεί είναι κοινά για εκφόρτωση, σπάνια για τη φόρτωση. Συνήθως μια συμφωνημένη συγκεκριμένη ημερομηνία δείχνει ιδιαίτερα, ότι πότε τα εμπορεύματα πρέπει να είναι στο πελάτη το αργότερο. Αν το φορτηγό φτάνει νωρίτερα, η ημερομηνία αυτή θεωρείται ότι έχει τηρηθεί. Αλλά υπάρχουν και σταθερές ημερομηνίες Fix όπου δεν μπορεί να φτάση νωρίτερα με τα εμπορεύματα. Για διάφορους λόγους: Ο γερανός για την εκφόρτωση διορίζεται για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, ένας δρόμος πρέπει να κλείσει έτσι ώστε το όχημα μπορεί να συμβεί. Οι σταθερές ημερομηνίες χορηγούνται για εξασφάλιση μιας αυστηρής διαχείρισης του χρονικού παράθυρο. Έτσι, ο χρόνος αναμονής να αποφεύγεται στην ράμπα φόρτωσης.

Γίνετε Insider της βιομηχανίας

Εγγραφείτε εδώ και λαμβάνετε τακτικά σχετικά άρθρα που θα διευκολύνουν την καθημερινή σας εργασία και θα διευρύνουν τους επιχειρηματικούς σας ορίζοντες.


Εγγραφή στο Newsletter

top