Τώρα μπορείτε να σχεδιάσετε τις διαδικασίες μεταφοράς και εφοδιαστικής σας με σύντομο και απλό τρόπο. Είτε πρόκειται για έναρξη μεταφοράς, υλοποίηση ή διαχείριση παραγγελιών, στο Smart Logistics System από την TIMOCOM βρείτε τη σωστή εφαρμογή για την Ανάγκη και τον βαθμό ψηφιοποίησης.

CMR

CMR αναφέρεται σε μια διεθνή συμφωνία σχετικά με τις διασυνοριακές υπηρεσίες μεταφορών που εκτελούνται οδικός.

CMR είναι μια συντομογραφία του "Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route“ στα Ελληνικά: Διεθνής συμφωνία για τις συμβάσεις μεταφοράς στις οδικές μεταφορές. Η συμφωνία ρυθμίζει την προμήθεια και την επεξεργασία, την ευθύνη σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων και την απώλεια ή ζημία των εμπορευμάτων που πρόκειται να μεταφερθούν. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης κανόνες σχετικά με παράπονα και στην περίπτωση διαδοχικών μεταφορέων. Δεν καλύπτεται μια κατάσταση με το CMR, ισχύει παράλληλα το εθνικό δίκαιο. Η σύμβαση της προορίζεται αποκλειστικά για τη φόρτωση των οδικών οχημάτων. Containers ή Swap Trailer που δεν είναι από μόνα τους ως οχήματα δεν καλύπτονται από το CMR Για τις διεθνείς μεταφορές εκδίδεται ένα τυποποιημένο CMR.

Ιστορία
Η συμφωνία επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα του ΟΗΕ το 1956 Υπογράφηκε πρώτα από δέκα χώρες Τα CMR ιδρυτικά μέλη ήταν το Βέλγιο, η Γερμανία, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, τις η Ολλανδία, η Αυστρία, η Πολωνία, η Σουηδία και η Ελβετία.

Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η συμφωνία επικυρώθηκε το 1961, στην Ανατολική Γερμανία 1974. Εν τω μεταξύ, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν προσχωρήσει, και δύο χώρες της Αφρικής (Μαρόκο, Τυνησία) και αρκετές χώρες της Κεντρικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής.

Οι ορολογία
Ο όρος αναφέρη στην πραγματικότητα την ίδια τη συμφωνία, αλλά χρησιμοποιείται στην πράξη συχνά (λανθασμένα) για τo δελτίο αποστολής CMR. Αυτή η τυποποιημένη μορφή είναι στην πραγματικότητα μόνο για τις διασυνοριακές μεταφορές, αν (τουλάχιστον) είναι η χώρα αναχώρησης ή προορισμού των εμπορευμάτων, ένα κράτος μέλος του CMR. Στην καθημερινή μεταφορά, επίσης χρησιμοποιείται συχνά για τις εθνικές μεταφορές.

Γίνετε Insider της βιομηχανίας

Εγγραφείτε εδώ και λαμβάνετε τακτικά σχετικά άρθρα που θα διευκολύνουν την καθημερινή σας εργασία και θα διευρύνουν τους επιχειρηματικούς σας ορίζοντες.


Εγγραφή στο Newsletter

top