Τώρα μπορείτε να σχεδιάσετε τις διαδικασίες μεταφοράς και εφοδιαστικής σας με σύντομο και απλό τρόπο. Είτε πρόκειται για έναρξη μεταφοράς, υλοποίηση ή διαχείριση παραγγελιών, στο Smart Logistics System από την TIMOCOM βρείτε τη σωστή εφαρμογή για την Ανάγκη και τον βαθμό ψηφιοποίησης.

Διακίνηση Εμπορευμάτων (Logistics)

Η διαχείριση εμπορευμάτων είναι η διαδικασία της κίνησης των εμπορευμάτων από την παραγγελία μέχρι και την παράδοση στον πελάτη. Σε αυτήν ανήκει επίσης κάθε διανοητικό, εκτελεστικό και ελεγκτικό μέτρο, συμπεριλαμβανομένων οργάνων για την επίτευξη της βέλτιστης ροής των προϊόντων. Κλάδοι αυτής είναι π.χ. η διακίνηση εμπορευμάτων προμηθειών, αποθηκών, μεταφορών, παραγωγής, διανομής και απόρριψης.

Γίνετε Insider της βιομηχανίας

Εγγραφείτε εδώ και λαμβάνετε τακτικά σχετικά άρθρα που θα διευκολύνουν την καθημερινή σας εργασία και θα διευρύνουν τους επιχειρηματικούς σας ορίζοντες.


Εγγραφή στο Newsletter

top