Καλύτερη επισκόπηση κατά τη μεταφορά

  • Ομαδοποιήστε τα δεδομένα από διαφορετικούς παρόχους τηλεματικής σε μία κάρτα
  • Ελέγξτε τη θέση των μεταφορών σας σε πραγματικό χρόνο
  • Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα GPS ως βάση για τον υπολογισμό του ETA
  • Στείλτε τα δεδομένα θέσης στους πελάτες σας
  • Βελτιώστε τη διαφάνεια και την ασφάλεια

Πώς λειτουργεί τo Interface Tracking;

Μια αυτοματοποιημένη σύνδεση μεταξύ του λογισμικού εφοδιαστικής σας και της Αγοράς TIMOCOM πραγματοποιείται μέσω του Interface. Επιτρέπει την ομαδοποιημένη εμφάνιση δεδομένων Tracking από περισσότερους από 299 διαφορετικούς παρόχους τηλεματικής στη συνήθη διεπαφή ERP ή TMS. Αυτό θα κάνει την εργασία σας πιο αποτελεσματική και τον υπολογισμό των ETA ευκολότερη.

This is an embedded image

 

Οι συνεργάτες μας για το Interface Tracking

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

top