16.04.2023

TIMOCOM Βαρόμετρο Μεταφοράς: Διακρίνεται η πρώτη ελαφρά ανατροπή τάσης

Αυξανόμενη ζήτηση για προσφορές φορτίων και περιορισμένη χωρητικότητα παρά τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα φορτηγών.

TB Q1 EU EU Freight Share in Europe (15 × 10 cm) (1)

Οι πρώτοι μήνες του 2023 χαρακτηρίστηκαν από υψηλές τιμές ενέργειας, περιορισμό των καταναλωτών, υψηλά αποθέματα και λιγότερες εισερχόμενες παραγγελίες. Οι οικονομικές προοπτικές για το τρέχον έτος είναι μικτές και ο αντίκτυπος στον κλάδο των μεταφορών είναι κάτι παραπάνω από αβέβαιος.

Οι πρώτοι μήνες του 2023 χαρακτηρίστηκαν από υψηλές τιμές ενέργειας, περιορισμό των καταναλωτών, υψηλά αποθέματα και λιγότερες εισερχόμενες παραγγελίες. Οι οικονομικές προοπτικές για το τρέχον έτος είναι μικτές και ο αντίκτυπος στον κλάδο των μεταφορών είναι κάτι παραπάνω από αβέβαιος.

Ωστόσο, εάν κοιτάξετε τα στοιχεία του βαρόμετρου μεταφορών TIMOCOM για το πρώτο τρίμηνο του 2023, διαπιστώνεται μια μικρή τάση. Αφού δημοσιεύτηκαν σημαντικά λιγότερες προσφορές φορτίων το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους από ό,τι το προηγούμενο τρίμηνο, ο αριθμός αυξήθηκε και πάλι αισθητά σε όλη την Ευρώπη τον Μάρτιο με άνοδο 42%. Αυτή είναι η πρώτη φορά από το φθινόπωρο του 2023 που παρατηρείται αντιστροφή της τάσης στη μείωση της ζήτησης για διαθεσιμότητα φορτηγών. Ωστόσο, το σύνολο του τριμήνου εξακολ

 

ουθεί να είναι 25% χαμηλότερο από το προηγούμενο τρίμηνο.

Q1-2023-Freight offers-EU_EN_print (15 × 10 cm)

24 τοις εκατό περισσότερες προσφορές διαθεσιμότητα φορτηγών το πρώτο τρίμηνο

Σημαντική αύξηση σημειώθηκε στον αριθμό των καταχωρήσεων  φορτηγών το πρώτο τρίμηνο του 2023. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους κατά 16 τοις εκατό - σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2022 μπορεί να παρατηρηθεί αύξηση 24 τοις εκατό. Ωστόσο, αυτό είναι περισσότερο συνέπεια της χαμηλότερης διαθεσιμότητας προσφορών φορτίων και όχι λόγω της πρόσθετης διαθεσιμότητας στην αγορά. Αυτό παραμένη σπάνια, κυρίως λόγω της έλλειψης οδηγών και της συνολικής οικονομικής κατάστασης. Αυτό επιβεβαιώνει επίσης την αυξανόμενη τάση από το προηγούμενο τρίμηνο για σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων με παρόχους υπηρεσιών και διασφάλιση διαθέσιμων δυναμικών. 

Q1-2023-Cargo space offers-EU_EN_print (15 × 10 cm)

«Συνολικά, το ενδιαφέρον για συμβάσεις έχει αυξηθεί. Αυτό εξηγείται, μεταξύ άλλων, από τις εξελίξεις των τελευταίων ετών, που προκαλούν φόβο ότι οι τιμές θα αυξηθούν ξανά απότομα. Ακόμη και χωρίς υψηλή ζήτηση, οι τιμές αποδεικνύονται πιο εύρωστες – το κόστος αυξάνεται πάρα πολύ για αυτό.Ακόμη και χωρίς υψηλή ζήτηση, οι τιμές αποδεικνύονται πιο εύρωστες – το κόστος αυξάνεται πάρα πολύ για αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο, μια επιτυχημένη στρατηγική τους επόμενους μήνες μπορεί μερικές φορές να συνίσταται στην αναζήτηση διαθέσιμων οχημάτων στην αγορά spot και στο κλείσιμο συμβάσεων σε μια κατάλληλη χρονική στιγμή», λέει ο καθηγητής Dr. Christian Kille, διευθυντής μαθημάτων στην Οικονομική Σχολή του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Würzburg-Schweinfurt.

Επιπλέον, μπορεί να παρατηρηθεί ότι παρά τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα οχημάτων και την επακόλουθη αύξηση του ανταγωνισμού, η μέση τιμή φορτίων που προσφέρεται στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 7 τοις εκατό σε ολόκληρη τη Γερμανία σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Στην Ευρώπη, παρατηρείται αύξηση σχεδόν 3 τοις εκατό. Το σημαντικά αυξημένο κόστος δεν επιτρέπει πλέον την πτώση των τιμών στο προ του κορωνοϊού επίπεδο. 

Σε ποσοστιαία βάση, η ζήτηση και η προσφορά είναι σε μεγάλο βαθμό ισορροπημένες σε ολόκληρη την Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Κατά μέσο όρο, η αναλογία προσφορών φορτίου προς οχήματα στην Ευρώπη ήταν περίπου 59:41. Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στην εγχώρια γερμανική αγορά μεταφορών.

TB Q1 23 Freight share in Germany_EN -druck (15 × 10 cm)

«Παρόλο που η διάθεση στη γερμανική οικονομία βελτιώνεται συνολικά, ο κλάδος των μεταφορών ιδιαίτερα συνεχίζει να αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις. Πολλοί πελάτες έχουν ήδη αρχίσει να προσαρμόζουν τις στρατηγικές μεταφοράς τους στην τρέχουσα κατάσταση. Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στον όγκο των φορτίων», λέει ο Gunnar Gburek, Head of Business Affairs TIMOCOM. 

Οι απεργίες στη Γαλλία έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις γειτονικές χώρες

Οι εκτεταμένες και συνεχιζόμενες απεργίες στη Γαλλία έχουν διαταράξει τις εταιρικές αλυσίδες εφοδιασμού, προκαλώντας καθυστερήσεις και ελλείψεις εφοδιασμού. Οι πιέσεις του κόστους αυξάνονται επίσης καθώς οι μεταφορείς αναγκάζονται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές και τρόπους μεταφοράς. Οι μπλοκάρισμένοι δρόμοι και τα σύνορα, καθώς και η στάση εργασιών, έχουν επηρεάσει σοβαρά τη διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ Γαλλίας και γειτονικών χωρών. Η Γερμανία, ως ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Γαλλίας, επηρεάζεται επίσης από τις απεργίες. Για παράδειγμα, οι μεταφορές από τη Γερμανία (DE) προς τη Γαλλία (FR) μειώθηκαν κατά 55 τοις εκατό και προς την αντίθετη κατεύθυνση κατά 61 τοις εκατό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Όπως ήταν αναμενόμενο, μειώθηκαν και οι μεταφορές εντός της Γαλλίας. Μια άλλη χώρα θα μπορούσε να επωφεληθεί από αυτό: Αντίθετα, οι μεταφορές από την Ιταλία (Ι) προς τη Γαλλία (FR) αυξήθηκαν κατά 11 τοις εκατό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 

Τεντωμένη κατάσταση γύρω από το Brennero

Το πρόβλημα γύρω από το Brennero έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Το Brenner είναι μια από τις σημαντικότερες συγκοινωνιακές συνδέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας και κεντρικός κόμβος για τη διεθνή κυκλοφορία εμπορευμάτων. Λόγω του χειρισμού των μπλοκ φορτηγών, οι οδηγοί αναγκάζονται να περιμένουν ώρες για να συνεχιστεί το δρομολόγιο και υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι επί του παρόντος δεν είναι ελκυστικό για πολλούς μεταφορείς να πάνε στην Ιταλία για εντολή φόρτωσης. Το υψηλό κόστος και η υψηλή πίεση χρόνου δυσκολεύουν πολλές εταιρείες να εργαστούν επικερδώς. Συχνά πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές διαδρομές και μέσα μεταφοράς για να είναι δυνατή η διεκπεραίωση των εντολών μεταφοράς. Μεταξύ άλλων, αυτό έχει επίσης αντίκτυπο στην διαθεσιμότητα φορτίων και φορτηγών. Για παράδειγμα, κοιτάζοντας τη διαδρομή από την Αυστρία (Α) προς την Ιταλία (Ι), μπορεί να παρατηρηθεί πτώση 68 τοις εκατό το πρώτο τρίμηνο. 

Αντίθετα, ιδιαίτερα οι ιταλικές εξαγωγές φαίνεται να έχουν αισθανθεί ελάχιστα την οικονομική αναταραχή: Αυτή αυξήθηκε σημαντικά το πρώτο τρίμηνο. Συνολικά, ωστόσο, η μετά τον κορωνοϊό έκρηξη του 2022 έχει επιβραδυνθεί όπως αναμενόταν. Σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή τάση, υπάρχει πλεόνασμα διαθεσιμότητα φορτηγών στην Ιταλία. Ήδη από τον Ιανουάριο, το μερίδιο των εμπορευματικών μεταφορών στην εθνική κίνηση υποχώρησε κάτω από το 40%. Αν και οι προσφορές φορτίων τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο εξακολουθούσαν να είναι ελαφρώς μειωμένες, παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό σταθερές.

Η προσφορά φορτίου στην Πολωνία ακολουθεί την τάση

Το πρώτο τρίμηνο του 2023 υπήρχαν περίπου 39 τοις εκατό λιγότερες προσφορές φορτίου στην Πολωνία σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Την ίδια περίοδο, οι λιανικές πωλήσεις στην Πολωνία μειώθηκαν κατά 5 τοις εκατό από έτος σε έτος τον Φεβρουάριο - περίπου 3,6 τοις εκατό σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Η βιομηχανική παραγωγή στην Πολωνία μειώθηκε επίσης, σημειώνοντας πτώση 1,2 τοις εκατό από έτος σε έτος.

Μετά τη γενική εξέλιξη στην Ευρώπη, ωστόσο, ο όγκος των φορτίων στην Πολωνία αυξήθηκε κατά 40 τοις εκατό τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Ως σημαντικός κόμβος μεταφορών στην Ευρώπη, η Πολωνία παραμένει δυναμική.

Αναμενόμενη αύξηση προσφορών φορτηγών και φορτίων 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στην αγορά των μεταφορών, όπως και το προηγούμενο έτος, αναμένεται σημαντική αύξηση φορτίων και φορτίων στις επόμενες εβδομάδες αργίας. «Αυτή η τάση θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Μαΐου, πριν ο ρυθμός μειωθεί ξανά στα τέλη Ιουνίου με την έναρξη της περιόδου διακοπών στη Ρηνανία Βεστφαλία. Το υπόλοιπο του 2023 και οι σχετικές εξελίξεις εξαρτώνται επί του παρόντος σε μεγάλο βαθμό από τις συνεχιζόμενες τάσεις στην οικονομία», λέει ο Gunnar Gburek, Head of Business Affairs bei TIMOCOM.

Οι ειδικοί της αγοράς στην TIMOCOM δημοσιεύουν επίσης τακτικά τρέχουσες εξελίξεις και πληροφορίες από την αγορά μεταφορών στις ειδήσεις του βαρόμετρου μεταφορών στο LinkedIn. Με το Βαρόμετρο Μεταφορών, η εταιρεία FreightTech TIMOCOM αναλύει την εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης μεταφορών σε 46 ευρωπαϊκές χώρες από το 2009. Περισσότεροι από 154.000 χρήστες δημιουργούν έως και ένα εκατομμύριο διεθνείς προσφορές φορτίων και οχημάτων στο Road Freight Marketplace κάθε μέρα. Αυτό βοηθά περισσότερους από 53.000 πελάτες TIMOCOM να βελτιστοποιήσουν ψηφιακά τις διαδικασίες εφοδιαστικής τους.

Κατεβάστε τα δελτία τύπου
top