27.05.2015

Βράβευση: Προκήρυξη τακτικών μεταφορών online με την TimoCom

Το TC eBidλαμβάνει και πάλι το σήμα ποιότητας

(1)

Ερκράτη, 27.05.2015 – Ο διαδικτυακός κατάλογος μεταφοράς για την ευρώπη, TC eBid® διακρίνεται με το σήμα ποιότητας "Εμπορία φορτίων" της Γερμανικής Ένωσης Διαχείρισης Αποθεμάτων, Αγορών και Διοικητικής Μέριμνας  (Gesellschaft des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.).  Για τρίτη συνεχόμενη φορά, μάλιστα, το TC eBid® πέρασε τον έλεγχο ποιότητας της ένωσης. Με αυτό η TimoCom Soft- und Hardware GmbH είναι πιστοποιημένη εταιρεία στον κλάδο „Software και πλατφόρμας". Με τον διαδικτυακό κατάλογο μεταφοράς έχουνε φορτωτές, πρακτορεία μεταφορών και παρόχοι μεταφορικών υπηρεσιών την ευκαιρία να κάνουν μεταφορές σε όλη την ευρώπη.

TC eBid® το εργαλιό που σαςφερνει οικονομικότητα.
Στο TC eBid® βάζουνε μεταφορικές εταιρείες μακροπρόθεσμες παραγγελίες για τον τομέα της μερικής και πλήρους φόρτωσης. Με την υπηρεσία για προκηρύξεις μεταφορών ερχόσαστε απευθείας σε επαφή με 33.000 ελεγμένους παρόχους μεταφορικών υπηρεσιών από ολόκληρη την Ευρώπη. Με το TC eBid® μπορούν οι πελατες της TimoCom να βρούνε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, να έχουνε μεγαλύτερη ασφάλεια στον προγραμματισμό και άριστη εκμετάλλευση του στόλου φορτηγών. Εξάλλου μπορούν με αυτόν τον τρόπο να αποφεύγονται οι κενοί χώροι. Η διαδικτυακή πλατφόρμα σας προσφέρει ακόμη περισσότερη αποδοτικότητα στις εμπορικές μεταφορές σας.  

BMEnet σφραγίδα ποιότητας
Η BMEnet GmbH απονέμει σήματα ποιότητας για λογισμικά και πλατφόρμες. O έλεγχος ποιότητας διενεργείται στη βάση τυποποιημένων καταλόγων με καθολικά κριτήρια. Με επιτυχημένη πιστοποίηση σας φέρνει το σήμα ποιότητας διαφάνεια στην αγορά kai εμπιστοσύνη ότι αφορά την επιλογή του κατασκευαστή λογισμικών.

Κατεβάστε τα δελτία τύπου
top