Hermes Forwards Srl.

Η Hermes Forwards Srl. είναι μια εταιρεία μεταφορών και προώθησης που δραστηριοποιείται στη Ρουμανία. Η ομάδα των 20 ατόμων έχει ευρεία και αναγνωρισμένη εμπειρία στις αγορές εμπορευματικών μεταφορών της Ρουμανίας και της Ευρώπης. Η οργάνωση είναι προσβάσιμη σε ολόκληρη τη Ρουμανία. Υπάρχουν υποκαταστήματα στο Βουκουρέστι, στην Τιμισοάρα, στη Ντέβα, στο Satu Mare (Sathmar) και στη Miercurea Ciuc (Seklerburg, Csíkszereda). Το μεταφορικό δίκτυο τους εγγυάται μια ανεπτυγμένη, αξιόπιστη και αναγνωρισμένη ποιότητα. Ο στόλος της περιλαμβάνει περίπου 2.000 φορτηγά. Μεταξύ των εταίρων τους είναι διεθνείς εταιρείες, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη.

TC: Θα μπορούσατε να μας πείτε μια περίπτωση όπου ένα επιχειρηματικό πρόβλημα μπορούσε να λυθεί με επιτυχία, χάρη στην υπηρεσία Inkasso International της TIMOCOM.

Csaba Török: Μπορούμε να μιλήσουμε για πολλές ιστορίες επιτυχίας, το ποσοστό επιτυχίας είναι ακριβώς 93,75%. Έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου το ποσό που εισπράχθηκε με τη βοήθειά σας ήταν πάνω από € 10.000. Κατά τη διάρκεια της κοινής εργασίας, οι συνάδελφοί μου έμαθαν να συνεργαστούν με τους υπαλλήλους σας – ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε τις συγκεκριμένες περιπτώσεις πιο αποτελεσματικά και ταχύτερα. Φυσικά, το απαιτούμενο ποσό δεν θα εισπραχθεί πάντα πλήρες, μερικές φορές μόνο εν μέρη, αλλά και αυτό το θεωρούμε επίσης επιτυχία.

TC: Πότε αποφασίζετε ότι το TIMOCOM Inkasso International θα πρέπει να χρησιμοπειθεί πέρα από τη δική σας δύναμη και ικανότητα, πώς μπορεί η υπηρεσία Inkasso μας να προσφέρει λύσεις, πριν από μια μακρά νομική συμφωνία;

Csaba Török: Δίνουμε στο τμήμαInkasso International τη διαταγή σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες έχουν περάσει 30 ημέρες μετά την προθεσμία πληρωμής και δεν έχουν φτάσει πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή. Ζητούμε την υπηρεσία σας ειδικά στην περίπτωση των ξένων εταίρων, καθώς η διεθνής ομάδα μπορεί να χειριστεί άλλες χώρες πιο αποτελεσματικά. Η γρήγορη και αποδοτική διαδικασία, η διαφανής, συγκεκριμένη και ταχεία επικοινωνία σχετικά με τα διάφορα θέματα, θεωρούνται επίσης ως πρόσθετες υπηρεσίες.

top