Πολιτική απορρήτου

Δίνοντας τη συγκατάθεσή μου, παρουσιάζομαι σε πιθανούς επιχειρηματικούς συνεργάτες ως έγκυρη και επαληθευμένη εταιρεία.  

Συμφωνώ ότι η TIMOCOM GmbH μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα μου (διεύθυνση, ΑΦΜ, ΓΕΜΗ, όνομα) καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη φερεγγυότητα της εταιρείας μου (π.χ. πιστοληπτική ικανότητα, άδεια ΕΕ, ασφάλεια μεταφοράς, επιβεβαίωση MiLog) ή μέσω επίσημων μητρώων ή SCHUNCK GROUP μπορεί να λάβει επιβεβαίωση ασφάλισης. Αυτό χρησιμεύει για τον έλεγχο της γενικής ασφάλειας της πλατφόρμας και για μελλοντικές συναλλαγές με συμμετέχοντες στην πλατφόρμα στην αγορά spot. Μπορώ να αποφασίσω μόνος μου πότε, πώς και ποιος μπορεί να τεκμηριώσει τον έλεγχο της εταιρείας μου. Τα έγγραφά μου αποθηκεύονται μόνο στις βάσεις δεδομένων της TIMOCOM. Τα έγγραφα παραμένουν εκεί ακόμη και αν δοθεί πρόσβαση στους παρόχους υπηρεσιών κατά τη διαδικασία ελέγχου. Γνωρίζω ότι μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή στο μέλλον χωρίς να αναφέρω λόγους. Η TIMOCOM μου επισημάνει ότι έχω το δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, φορητότητας δεδομένων (άρθρα 15-21 GDPR) και να υποβάλω καταγγελία σε εποπτική αρχή (άρθρο 77 GDPR). 

top