Είτε πρόκειται για δέμα προς αποστολή με ταχυμεταφορά, είτε για μεταφορά ογκώδους μηχανήματος, στην υπηρεσία ανταλλαγής φορτίων μας προσφέρονται όλα τα είδη ταχυδρομικών αποστολών.

Το μέγεθος, είδος και βάρος καταχωρίζονται λεπτομερώς, όπως και η τοποθεσία αφετηρίας και προορισμού καθώς και οι προδιαγραφές διακίνησης.

Οι προσφορές προβάλλονται επιγραμματικά σε συνοπτικούς καταλόγους, με όλες βέβαια τις ουσιώδεις πληροφορίες. Επιλέγοντας μια συγκεκριμένη προσφορά ο χρήστης λαμβάνει και τις σχετικές λεπτομέρειες.