Η Εγκυκλοπαίδεια Mεταφορών

Η Εγκυκλοπαίδεια Mεταφορών

Επιχείρηση διαμεταφοράς

Ως επιχείρηση διαμεταφοράς νοείται μια επιχείρηση η οποία οργανώνει κατ’ επάγγελμα τη μεταφορά αγαθών για λογαριασμό εντολέων, χωρίς να παρέχει η ίδια τις υπηρεσίες μεταφοράς. Ανάλογα με το είδος εμπορευματικής μεταφοράς ναυλώνονται υπηρεσίες σιδηροδρομικής, οδικής, εξωτερικής ή εσωτερικής θαλάσσιας ή εναέριας μεταφοράς.Στις διασυνοριακές μεταφορές, τα πρακτορεία διακρίνονται σε πρακτορεία εισαγωγών, εξαγωγών και διεθνών μεταφορών.

βλ. επίσης:
top

Συμφωνώ σε αυτά τα cookies για την ανάλυση, το εξατομικευμένο περιεχόμενο και τη διαφήμιση. Μάθετε περισσότερα