Με την λύση προκηρύξεων στην πλατφόρμα μεταφορών μας, μπορείτε να προσφέρετε μακροπρόθεσμες προσφορές ως ανάδοχος. Εάν η αναθέτουσα εταιρεία αποφάσισε για σας, δεν έχετε μόνο μια μακροπρόθεσμη σύμβαση μεταφοράς, αλλά και έναν σταθερό πελάτη. Στην παρακάτω επισκόπηση των προκηρύξεων μπορείτε να δείτε μια γενική εικόνα της πανευρωπαϊκής προσφοράς.