Για να σας βοηθήσει στην αξιοποίηση του φορτηγού σας, σας παρέχουμε την επισκόπηση φορτίου και την εισαγωγή φορτηγών για σας στην πλατφόρμα μεταφοράς. Ως ανάδοχος παραγγελίας μπορείτε να προσφέρετε τα οχήματα σας σχετικά με πληροφορίες του τύπο οχήματος, τον όγκο / βάρος, την ημερομηνία αναχώρησης και του προορισμού του οχήματος. Για να αποφευχθεί τόσο τα κενά δρομολόγια και τα περιττά έξοδα. Η ελεγμένη πελάτες μας μπορούν μέσω κλικ στην προσφορά σας, άμεσα να επικοινωνήσουν μαζί σας και να κλείσουν δουλειές με εσάς.