Για την οπτική υποστήριξη των κειμένων για τη TIMOCOM μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βιβλιοθήκη των Media. Οι εικόνες και τα έγγραφα που έχουμε για λήψη σε τέσσερις κατηγορίες: «Βιομηχανία», «Δράση», «Εταιρεία» και «Πλατφόρμα / Υπηρεσίες». Άλλες επιλογές φιλτραρίσματος, για παράδειγμα, η γλώσσα, σας δίνει την έξυπνη λειτουργία της βιβλιοθήκης των Media μας.

Κάντε κλικ εδώ για τη βιβλιοθήκη Media TIMOCOM