Από κλασσικό Συρόμενο Μουσαμά μέχρι Ημιρυμουλκούμενο Σιλό δημοσιεύονται όλοι οι τύποι οχημάτων και τύποι κατασκευής στ TC Truck&Cargo®. Εξίσου λεπτομερώς προβάλλεται και ο όγκος/βάρος του ελεύθερου χώρου φορτηγών.

Οι προσφορές περιλαμβάνουν ακριβή στοιχεία για την τοποθεσία του οχήματος, την ημερομηνία αναχώρησης και τον επιθυμητό προορισμό. Οι προσφορές προβάλλονται επιγραμματικά σε συνοπτικούς καταλόγους, με όλες βέβαια τις ουσιώδεις πληροφορίες. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να λάβετε κάνοντας κλικ πάνω στην εκάστοτε προσφορά.